Van Tran

Van Tran

Kontakt

[email protected]

Van C. Tran är en sociolog som i sin forskning och sitt skrivande fokuserar på integrationen av asiatiska och latinamerikanska invandrare och deras barn, samt dess konsekvenser för amerikansk kultur, politik och samhälle. Inom detta område ligger hans bidrag i studiet av den andra generationens invandrare (dvs. barn till invandrare som är födda i USA) och hur etniska grannskap och kulturella processer formar den sociala rörligheten bland andra generationens asiatiska och latinamerikanska amerikaner.

Som invandringsforskare och stadssociolog är hans forskning och undervisning djupt sammankopplad med New York Citys livfullhet och mångfald. Han följer en lång tradition av forskare som engagerar sig i staden som ett socialt laboratorium för originalforskning som syftar till att informera den urbana socialpolitiken.

Hans forskning har publicerats i både sociologiska och tvärvetenskapliga tidskrifter, bland annat Social Forces, International Migration Review, Ethnic and Racial Studies, City & Community, Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences och The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Hans forskning har uppmärksammats med utmärkelser från sektionen för internationell migration, sektionen för latinamerikansk sociologi och sektionen för samhälls- och stadssociologi i American Sociological Association.

På Columbia har Tran undervisat i ett stort antal kurser om ras, etnicitet och invandring, grannskap och stadsfattigdom samt forskningsmetoder, bland annat i det populära seminariet Immigrant New York. Han är också fakultetsorganisatör för Race, Ethnicity, and Migration Workshop. Tran är djupt engagerad i undervisningen och rådgivningen av sina studenter och hans arbete har uppmärksammats med ett Presidential Award for Excellence in Teaching (2018) och ett Faculty Mentoring Award (2017).

Tran är aktivt engagerad i disciplinen och har suttit i många valda och utsedda positioner i både Eastern Sociological Society och American Sociological Association. Senast har han tjänstgjort som konsultredaktör för American Journal of Sociology, i redaktionsrådet för Social Forces, i kommittén för ASA Distinguished Contribution to Teaching Award, i programkommittén för 2018 års årsmöte för Eastern Sociological Society och som rådsmedlem för ASA:s sektion för internationell migration.

Tran är djupt engagerad i samhällstjänst. Han sitter i den akademiska rådgivande kommittén för New York at Its Core, en ny landmärke permanent utställning som hyllar stadens historia och mångfald på Museum of the City of New York som öppnade i november 2016. Han har suttit med i urvalskommittén för Soros Fellowships for New Americans, som hedrar de exceptionella bidragen från invandrare och deras barn. Han är en flitig kommentator i media och valdes ut till NPR Source of the Week i juli 2015. Han sitter i den rådgivande nämnden för Youth & Hope Foundation som tillhandahåller humanitära och medicinska resurser till de mest missgynnade barnen på Vietnams landsbygd.

Tran föddes i Vietnam och växte upp i Thailand innan han flyttade till New York City som flykting 1998. Han utvecklade sitt intresse för invandring och ojämlikhet i städerna som observatör av stadens många olika samhällen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.