Välkommen till URBAN MANAGEMENT

I de flesta länder har utvecklingen av mänskliga resurser inte hållit jämna steg med urbaniseringens utmaningar. Detta har lett till en ökad efterfrågan på specialiserad utbildning för administratörer, beslutsfattare och planerare. Syftet med denna utbildning är att bidra till utvecklingen av socialt inkluderande, hållbara, säkra och motståndskraftiga städer över hela världen.

Som svar på denna efterfrågan erbjuder Technische Universität Berlin utbildningsprogram för utländska och lokala experter om specifika aspekter av stadsförvaltning. De frågor som tas upp rör de mest akuta problemen med stadsutveckling i hela världen, inklusive miljöförstöring, okontrollerad stadstillväxt, de fattiga stadsbornas osäkra markinnehav, otillräckliga besluts- och planeringssystem, dåliga bostads- och arbetsförhållanden samt otillräcklig infrastruktur, vatten- och luftföroreningar, avfall och försämrade historiska områden. Programmet syftar till att ge insikter om fungerande, praktiskt inriktade lösningar för stadsförvaltning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.