USCIS administrativa besök på plats, FDNS – frågor från anställda? Hur man förbereder sig ?

Sedan Trumpadministrationen tillträdde har det skett många förändringar i hur H1B-ansökningar och L1-visumärenden behandlas och det har skett en noggrannare granskning. USCIS har angett att de kommer att öka besöken på plats för att upptäcka bedrägerier och överträdelser som en del av Trumps politik och förändringar för att stärka H1B-programmet. Det är viktigt att du som H1B-anställd eller L1-anställd är förberedd och har rätt information i linje med din ansökan för att undvika framtida problem.

USCIS Administrative Site Visits Program ? Vad är FDNS?

USCIS skapade detta program för administrativa besök på plats 2009 för att bekämpa bedrägerier och kontrollera efterlevnaden. Som en del av programmet gör FDNS-tjänstemän (Fraud Detection and National Security) oanmälda besök på H1B-sponsorers kontor och hos kandidater för att granska efterlevnaden. Även om titeln på tjänstemannen verkar tjusig är det bara en titel som ges till en tjänsteman som samlar in information och genomför revisioner, så var inte orolig. Arbetsgivarna för platsbesök väljs slumpmässigt baserat på vissa mätvärden och vissa är mycket riktade efter att Trumps administration tog över.

Vetenskaplig anmärkning: Från och med nu är det frivilligt att delta i detta program för administrativa platsbesök, men det är mycket önskvärt. Du bör kontrollera med din arbetsgivare och få det klargjort, om ditt företag vill delta i det eller det. Du kan tala om för FDNS-tjänstemannen att du inte är villig att delta och att de inte kommer att gå vidare med besöket på plats och be om detaljer. De kan följa upp med din arbetsgivare eller dig via e-post, telefonsamtal eller fax.

Det finns två aspekter av det, den ena är att FDNS-tjänstemannen gör ett besök på plats och granskar arbetsgivarens lokaler och samarbetar med personalavdelningen, och den andra är att intervjua arbetstagaren/förmånstagaren. I vårt sammanhang kommer vi endast att behandla arbetstagardelen.

Hur går det administrativa besöket till – arbetstagaren? Vad kan man förvänta sig? Vad ska man fråga?

Steg 1 – FDNS-tjänstemannens ankomst till arbetsplatsen :

I vanliga fall kommer FDNS-tjänstemannen att anlända till den arbetsplats som anges i din H1B- eller L1-ansökan utan föregående meddelande och be receptionen att träffa den anställde. Det är därför viktigt att du ser till att du vet exakt vilken arbetsplats som anges i din ansökan, särskilt i de fall där det finns uppgifter om tredje parts arbetsplats.

Vetenskaplig anmärkning: Det rekommenderas att du ber FDNS-tjänstemannen att visa legitimation för att vara säker. Inget att frukta, det är din rätt att validera legitimationen. Du bör också be om ett visitkort.

Steg 2 – FDNS-tjänstemans förfrågan, frågor, dokument

När du träffar FDNS-tjänstemannen kommer han/hon att ställa några frågor till dig och kan be dig kontrollera din exakta arbetsplats och de kan också ta bilder och dokumentera information. Nedan följer några frågor som du kan förvänta dig och som du måste vara förberedd på.

USCIS Administrative Site Visit Questions for Employee / Beneficiary :

 • Vad är dina arbetsuppgifter?
 • Vad är dina kvalifikationer?
 • Vad är dina anställningsvillkor? Sedan när har du varit anställd?
 • Vad är din arbetstitel?
 • Hur många timmar arbetar du per vecka/månad?
 • Var arbetar du exakt?
 • Vad är chefens namn?
 • Vem arbetar du dagligen med för att få arbete?
 • Vem gör dina prestationsbedömningar?
 • När du anställdes på företaget
 • Vilken lön har du?
 • Behöv en kopia av din arbetsgivarlegitimation?
 • Behöv en kopia av ditt arbetsgivarintyg?
 • Behöv aktuella lönebesked? Hur mycket får du betalt?
 • Fråga om du har fått betalt i tid och varje månad?
 • Bjud in personalavdelningen eller din nuvarande chef för att kontrollera att alla uppgifter som du har sagt stämmer.
 • Fråga om du har betalat för din H1B-ansökan? Om så är fallet, hur mycket?

Det övergripande målet med alla dessa frågor ovan är att se till att din nuvarande anställning och dina arbetsuppgifter är desamma som det som angavs i H1B- eller L1-ansökan.

Viktig anmärkning: Som du kan se är majoriteten av de frågor som du får relaterade till din H1B- eller L1-ansökan, dina arbetsuppgifter och din profil. Det är mycket viktigt att du som anställd har en kopia av din godkända H1B- eller L1-ansökan och att du förstår din roll, dina arbetsuppgifter och ser om det finns några skillnader. Om så är fallet ska du se till att du är i linje med din arbetsgivare. Det är mycket viktigt att du som anställd har ett samtal med din arbetsgivare och immigrationsadvokaten om de administrativa platsbesöken och det protokoll som du ska följa om FDNS gör ett platsbesök. Du bör också begära en kopia av din I-9 så att du förstår vad som står i den.

Steg 3 – Dokumentation av FDNS-tjänstemannens besök på plats :

När tjänstemannen har talat med dig kommer de att dokumentera all information som du har berättat och lämna in rapporten till USCIS. Om det finns några avvikelser i informationen kan du få ett NOIR (Notice of Intent to Revoke).

Vad händer om jag inte är närvarande under FDNS Officer Site visit?

Ibland kan det hända att du inte är närvarande på den faktiska arbetsplatsen av olika anledningar, t.ex. att du är tjänstledig eller reser i affärer, eller att din arbetsplats är en annan. Det är mycket viktigt att se till att din frånvaro dokumenteras eller informeras till personalavdelningen eller din chef på arbetsplatsen, så att de kan ge rätt svar. USCIS-tjänstemannen kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig eller ringa dig för att ordna ett nytt möte när du är tillbaka på kontoret. Om till exempel din arbetsplats har ändrats och uppgifterna skiljer sig från dem i ansökan kan det leda till problem med efterlevnaden. Om ni arbetar på olika platser måste detta också anges i resplanen när ansökan lämnas in, så att all information finns där för att undvika problem. Det är viktigt att du som anställd är tydlig med att din nuvarande arbetsadress är densamma som i ansökan. Även om du blir befordrad och byter kontor måste detta dokumenteras ordentligt och uppdateras vid behov i samarbete med din advokat, annars kan platsbesök orsaka problem.

Samt sett finns det ingen anledning till panik om du får ett administrativt platsbesök. Det betyder inte att ditt företag är dåligt eller något, det skulle bara vara så att du hade tur i det slumpmässiga urvalet av företag … Du har din rätt att begära legitimation och det finns inget att oroa sig för. Ni måste se till att ni diskuterar scenarier som dessa och vara förberedda för att undvika problem.

Har du deltagit i ett platsbesök med en FDNS-tjänsteman? Vilka frågor ställdes? Dina tankar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.