Urethral duplicering (triplicering)

Urethral duplicering, även känd som accessoriskt urinrör, är en sällsynt anomali som nästan uteslutande förekommer hos pojkar. Den har rapporterats hos flickor i samband med duplikation av urinblåsan. Den förekommer nästan alltid i sagittalplanet. Termen omfattar en mängd olika presentationer, dvs. fullständiga duplikationer, y-formade varianter med bifid konfiguration, spindelformade urinrör med en proximal och distal förbindelse och en enda meatus osv. Det kan finnas en enda öppning eller separata öppningar. Öppningarna kan beskrivas som epispadiska eller hypospadiska beroende på platsen för öppningen i förhållande till körtelns penis. En enskild underliggande embryologisk orsak har inte klarlagts. Viktigt är att i nästan alla fall är det ventralt placerade urinröret det funktionella.

Patienter kan uppvisa två urinströmmar varav den ena kan utgå från slidan eller anus. UTI kan också vara ett presenterande symtom, särskilt om det finns en associerad stenos av det accessoriska urinröret. Behandlingen varierar med typen av duplikation, men identifiering av den uretrala utbredningen och det funktionella urinröret med VCUG krävs. Återigen är det ventralt placerade urinröret nästan alltid det funktionella, men man måste vara försiktig så att man inte förväxlar en ventral duplikation till perineum med en medfödd uretral perineal fistel (exempel).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.