Uranus i 5:e huset

d5ecc82ecaed4464a6b293fd872f5760En person med Uranus i 5:e huset kan visa unika talanger, gåvor och förmågor. Om typen till exempel är intresserad av konst är den ofta spontan, plötslig, kanske med en modern, ovanlig eller fräsch twist. Eftersom den här placeringen ger blixtar av kreativ insikt är de kreativt begåvade och originella och det finns en enorm impuls att uttrycka det som är unikt och annorlunda hos personligheten. Kreativitetens rebelliska anda bryter igenom personligheten, men den kan visa inkonsekventa mönster och det finns ett fokus på outvecklade vägar för kreativt uttryck. Typen har ett starkt behov av självförverkligande som kräver ett visst erkännande från andra. Eftersom det här huset också är romantikens sfär kan personen dras till andra som är annorlunda, ovanliga eller spännande (Uranus). Individen kan uppleva att plötsligt bli förälskad, och det kan ge plötsliga kärleksallianser eller en oväntad graviditet, och förändringar kan ske plötsligt i det äldsta barnets liv. När Uranus placeras här kan det betyda att en son eller dotter förkroppsligar Uranus och är exceptionellt smart, kreativ, rebellisk eller originell. Kanske får deras avkomma en generös mängd autonomi, men det kan finnas en brist på restriktioner. Styvföräldraskap är ibland ett vanligt inslag, eller så är personen avskuren och separerad från sina barn.

Med den här placeringen finns det en stark önskan om nya och spännande partners, med ett behov av variation, förändring, ett visst mått av rastlöshet. Den här placeringen av Uranus kan ibland kopplas till promiskuitet och experimenterande på den romantiska fronten. Förhållanden kan brytas plötsligt eller vara på och av igen; kärleksaffärer är katalysatorer som väcker kreativitetens inre ljus och ger elektrifierande nya romantiska kapitel. Typen dras till människor och situationer som är mycket annorlunda och speciella på något sätt, men engagemanget kan vara flyktigt. Ett behov av självupptäckt är nyckeln här; individen mår bättre om den uttrycker sig fritt. Jaget utvidgas ofta till att omfatta bredare frågor om kollektivet, men på ett personligt plan gillar de att upptäcka nya hobbies eller intressen.

Kanske finns det kreativa färdigheter inom webbdesign, teknik, datorer, astrologi eller vetenskap. Uranus förknippas med förändring och att gradvis bli medveten om sin fulla potential. Uranus position i födelsehoroskopet är där den snabbaste tillväxten ofta sker och den verkar påskynda utvecklingen. Uranus är också skapelsens arkitekt och styr över dess utformning och universums mönster; därför finns det ofta en innovativ och revolutionär touch i allt kreativt. Uranus ser allting genom framtidens ögon och har en relation till Prometheus i myten, vilket betyder framsynthet ett slags insikt och föraning. Planeten Uranus representerar driften att plötsligt slå våra liv med visioner och avslöja den fulla kunskapen om vår inre potential.

Enligt Liz Greene handlar det femte huset inte om föräldraskap utan ses mer i rollen som det kollektiva bidraget till varje generation. Dessutom kan Uranus barn vara ”kreativa, intellektuella eller andliga verk”. I andra fall ses barn som betungande och begränsande för individens liv och de kan känna sig tvingade att välja mellan sina outlevda potentialer och sitt behov av utrymme och frihet och att ha barn.

Enstaka gånger kan Uranus i 5:e huset kopplas samman med en av de där uppenbara ödeshandlingarna som vi har fått höra en hel del om, där förlusten av barnet eller en påtvingad separation (till exempel en skilsmässa som innebär att vårdnaden om barnet ges till den andra föräldern) inträffar. Detta kan eller inte kan återspegla någon personlig ambivalens, men kan vara en del av ett djupare mönster, som kräver att individen hittar en känsla av identitet genom andra skapelser än det biologiska barnet. Ibland återspeglas oförmågan att skaffa barn av Uranus i den femte, och det kanske inte finns så mycket man en gång kan göra åt det – förutom adoption, surrogatföräldraskap, som i sig är extremt uraniska lösningar. Man kan längta efter barn, men situationen tvingar individen att reflektera annorlunda över sitt liv. Konsten att stjäla eld

Uranus utmanar våra mänskliga gränser, pressar oss och kräver att vi tar avstånd i en nästan opersonlig strävan efter större frihet och självuttryck. Vanligtvis är astrologernas råd för att undvika några av de mer plötsliga och oförutsägbara förändringarna i Uranus hus att släppa in andan av självutforskande och potential genom husets dörr:

Att medvetet hedra denna förändringsgud är livsviktigt om individen med en stark Uranus ska kunna känna sig lycklig och uppfylld. Ignorerad kommer stjärnhimlarnas gud att regna ner en rad oväntade och skärande händelser som kan få det mest dämpade livet att framstå som en karneval – från utsidan. På insidan kan det kännas helt utom kontroll. Det är bäst att släppa in lite av det bisarra i livet som en självklarhet, så att inte vägen blir alltför förutsägbar och vardaglig. Banalitet kommer garanterat att fånga denna guds öga! Astrologi och lämplighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.