University of Illinois College of Law

Följande information om College of Law tillhandahålls i enlighet med ABA Standard 509:

Standard 509 Information Report (Fall 2020)
Standard 509 Information Report (Fall 2019)
Standard 509 Information Report (Fall 2018)

ABA Employment Summary for Law School Graduates (Class of 2019) and Student Employment Data (Class of 2019).
ABA Employment Summary for Law School Graduates (Class of 2018) and Student Employment Data (Class of 2018)
ABA Employment Summary for Law School Graduates (Class of 2017) and Student Employment Data (Class of 2017)

ABA Bar Passage Report (Spring. 2020)
ABA Bar Passage Report (Spring 2019)

Stipendier som behålls – College of Law-stipendier är inte villkorade av att man upprätthåller ett lägsta betygsgenomsnitt eller klassstatus och är garanterade så länge mottagaren är inskriven. Därför lägger vi inte upp arbetsbladet ABA Scholarship Retention Data Worksheet. Alla sökande beaktas för stipendier, som delas ut till de studenter som visar de största utsikterna till framgång i studierna i juridik och deras framtida yrkesverksamhet.

Kursutbud

Handbok för JD-studenter

Akademisk kalender

Policy för överföring av tillgodoräknanden

Refund policy

Policy för återbetalning

Policy för icke-diskriminering

College är godkänt av rådet för sektionen för juridisk utbildning och antagning till advokatbyråer inom det amerikanska advokatsamfundet. För mer information, kontakta:

Office of the Managing Director, American Bar Association
Section of Legal Education and Admissions to the Bar
321 North Clark Street
Chicago, Illinois 60654
(312) 988-6738
Section of Legal Education

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.