Studieavgifter

2020-21 Cost of Attendance

Master’s Students

Heltidsstudier definieras som 9 hp per termin under höst- och vårterminerna. Kostnaden för närvaro nedan är beräknad för heltidsinskrivning för läsåret 2020-21 (9 hp hösten 2020 och 9 hp våren 2021). Studenter som läser mer än 9 kredittimmar per termin kommer att få betala ytterligare terminsavgifter. Studenter som läser kurser på sommaren kommer att ha ytterligare direkta och indirekta kostnader.

Direkta kostnader
Undervisningsavgift*: 2 025 dollar per hp
Avgifter för studerandeservice: 542$
Entidsavgift för utskrift: 100$
Total terminsavgift/avgifter för 2020-21: $37 092
(Baserat på heltidsinskrivning på 9 hp höst och vår)
Indirekta kostnader
Böcker/varor: 500 dollar
Hyra/nyttigheter: 12 160 dollar
Måltider: $5,976
Personligt**: $5,670
Transport: $1,484
Låneavgifter***: $174
Totala indirekta kostnader: $25,964
Totalsumma: $63 056

* Observera att avgifterna kan öka från ett år till ett annat. Ökningstakten varierar från år till år (2020 års ökning var 4,5 % jämfört med föregående år). Studenterna uppmanas att räkna med en årlig ökning. Förtroenderådet fattar detta beslut sent på våren inför den kommande höstterminens start.
**Inkluderar tillägg för den genomsnittliga ACA-sjukförsäkringskostnaden (304 dollar/månad)
*** Genomsnittliga låneavgifter som uppkommit för liknande klassificerade låntagare under föregående läsår.

Ed.D.-studerande

Ed.D.-studerande registrerar sig på 6 hp varje höst-, vår- och sommarsemester. Kostnaden för deltagande nedan är beräknad för hela kalenderåret (hösten 2020, våren 2021 och sommaren 2021).

Direkta kostnader
Undervisningsavgifter: 2 025 dollar per kredittimme
Avgifter för studenttjänster : 542$
Entidsavgift för utskrift: 100$
Total terminsavgift för 2020-21: $37 092

Indirekta kostnader

På grund av strukturen i Ed.D.-programmet är de indirekta kostnaderna mycket varierande beroende på studentens personliga situation. Studenterna måste vara beredda på kostnader som inkluderar böcker, transport, boende, måltider och personliga utgifter. Kontakta Ed.D.-programmet om du har några frågor.

Information om studentkonton och betalningsplaner

Aktuella studenter: Information om regler för kursuttag och återbetalning av terminsavgifter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.