Saknade tänder – Denver Area Veterinary Dental Specialist

Möjliga orsaker till en saknad tand är medfödd avsaknad (har aldrig bildats), icke-eruption (finns under tandköttslinjen men har inte kommit in), eller tanddefekter/missbildningar. Varje gång en saknad tand upptäcks är det lämpligt att göra en intraoral röntgenundersökning (röntgen). Eftersom det krävs bedövning för att få fram bra tandröntgenbilder är kastreringsoperationen vid 6 månaders ålder en idealisk tidpunkt för att utföra röntgenbilder.

Om icke framväxta tänder upptäcks i tidig ålder (helst före ett års ålder), när det fortfarande finns en eruptiv potential , kan man operera tandköttet för att uppmuntra tandframväxten. För icke utbrutna tänder hos djur som är äldre än ett år rekommenderas kirurgisk undersökning och extraktion eftersom tanden inte kommer att bryta ut. Inslagna tänder som inte avlägsnas kan bidra till att det bildas cystor i dentigerus. Dessa cystor kan bli mycket stora och orsaka skador på andra tänder och det omgivande benet. Om en cysta bildas innebär behandlingen ett kirurgiskt avlägsnande av den påverkade tanden och det cystiska fodret.


Ett område med en till synes saknad tand (inringad ovan) började uppvisa svullnad. En röntgenbild av området visade en tand som aldrig brutit ut med en tillhörande cysta. Eftersom cystor kan expandera och orsaka skador på omgivande strukturer utfördes en oral kirurgi för att avlägsna hela cystan och den icke utbrutna tanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.