Produkthantering 101: Användarsegmentering

Och även om ingen användare (eller kund) är exakt likadan, har de med största sannolikhet specifika egenskaper. Så hur kategoriserar du dina användare? Och vilka kategorier är viktigast för din övergripande produktstrategi?

Vad är användarsegmentering?

Användarsegmentering är processen att dela in användare i olika grupper, eller segment, baserat på gemensamma egenskaper. Ett företag kan segmentera användarna utifrån språkpreferenser, produktversion, geografisk region eller användarpersonlighet. Med genomtänkt användarsegmentering kan produktteamen studera hur användarnas beteenden varierar mellan segmenten och sedan utforma personliga upplevelser för varje segment.

Varför är användarsegmentering viktigt?

Användarsegmentering hjälper organisationer att förstå sin användarbas. Även om ingen användare är den andra lik, kan man genom att sammanföra grupper av liknande användare avslöja de egenskaper som är gemensamma för ett företags mest framgångsrika kunder. Om man till exempel skulle skapa användarsegment för testanvändare som konverterar jämfört med dem som slutar, skulle go-to-market-teamet kunna lära sig hur varje segment använder produkten på olika sätt, och sedan avgöra vilka marknadsföringskanaler som är mer benägna att locka till sig dem som tenderar att konvertera till betalande användare. Segmentering kan också hjälpa produktteamen att utforma olika upplevelser för olika typer av användare, med sikte på att öka engagemang, tillfredsställelse, förnyelse och expansion.

Vilka är de vanligaste typerna av användarsegment?

Samtidigt som varje företag kan prioritera olika användarsegment finns det flera segment som är gemensamma för de flesta organisationer. Denna lista omfattar:

Demografiskt: Information om den enskilda användaren, t.ex. ålder, plats, språkpreferenser, titel eller roll.

Firmografisk: Information om användarens organisation, t.ex. bransch, intäkter, antal anställda eller affärsmodell.

Teknik: Information om annan teknik som användarens organisation använder, t.ex. CRM-leverantör, verktyg för automatisering av marknadsföring, backoffice-system eller databaser.

Kunddata: Information som lagras i ett CRM om kundens relation till företaget, t.ex. typ av plan, fas i kundresan, årsintäkter, kontoinnehavare eller förnyelsedatum.

beteende: Information om hur den enskilde användaren har interagerat med produkten, t.ex. antal inloggningar, besökta sidor, klickade funktioner, skapade supportärenden och tid på webbplatsen.

psykografisk information: Information om hur en enskild användare har interagerat med produkten: Information om en användares tycke och smak, inklusive produktsentiment. Dessa uppgifter kan samlas in med mått som kundnöjdhet (CSAT) eller Net Promoter Score (NPS).

Hur implementerar jag användarsegmentering?

Företagen kan börja implementera användarsegmentering genom att följa en kort lista med steg.

Spåra individuella beteenden och känslor

En del av de data som krävs för segmentering kommer att finnas i företagets CRM-system, men produktteamen måste också lägga till information om produktanvändning och känslor med hjälp av ett produktanalysverktyg. Ett viktigt resultat av en användarsegmentering är att förstå hur olika grupper använder produkten på olika sätt, så det är viktigt att samla in uppgifter om produktanvändning.

Fastställa användargrupper

Produkt- och go-to-market-teamen bör fastställa användargrupper baserat på organisationens affärsmål vid den aktuella tidpunkten. Om företaget till exempel fokuserar på förvärv av nya logotyper kan teamen skapa segment för testanvändare som konverterade till betalda produkter jämfört med dem som inte gjorde det.

Genomföra aktivitet mellan segmenten

Användarsegmentering är värdefull eftersom den gör det möjligt för företag att jämföra och kontrastera olika typer av användare. Att jämföra segment kan hjälpa produkt- och go-to-market-team att förstå hur de ska förvandla nöjda kunder till promotorer, öka engagemangsnivåerna för användare som inte kan fortsätta eller till och med flytta resurser från vissa segment helt och hållet.

Experimentera och mäta påverkan på segmenten

Med hjälp av experimenterande och mätning kan företag lära sig vilka hävstänger de kan dra i för att påverka en förändring av ett segmentets beteende, upplevelse eller stämning. Och de kan lära sig om dessa förändringar bidrar till önskade affärsresultat.

Rekommenderad läsning

”Why Product Managers Should Perform User Segmentation” av Winston Christie-Blick

Fall inte för myten om den ”genomsnittliga användaren”! Din produkt måste uppfylla behoven hos minst ett specifikt användarsegment. Artikelförfattaren Winston Christie-Blick från Productplan illustrerar detta med hjälp av ett exempel på en community pool.

”The Pillars of Product-Led Customer Success” av Aazar Ali Shad

En av pelarna för produktledd kundframgång är förmågan att skapa både in-app och kontobaserade användarsegment. I den här artikeln förklarar Aazar Ali Shad på Userpilot hur hans team använder segmentering för att skapa effektiva onboardingflöden.

”How to Build a Customer Health Score” av Kristen Miller

Kundhälsobedömningar kan ge en användbar grund för segmentering. Att bygga upp ett kundhälsopoäng kräver dock tid, förutseende och en hel del samarbete. Läs den här artikeln för att lära dig hur teamet på Rapid7 gjorde det

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.