Ortho Dx:

Entrapment neuropati i ulnarnerven kan uppstå i armbåge, underarm eller handled. Nervens instängning runt armbågen, eller cubitaltunnelsyndrom, är den näst vanligaste kompressionsneuropatin i övre extremiteten, efter karpaltunnelsyndromet.

Nervus ulnaris passerar i ett spår, eller cubitaltunneln, vid den bakre aspekten av mediala epikondylen. Nerven utsätts för kompression, drag och friktion i tunneln under armbågens rörelse. Nervus ulnaris kan förlängas med upp till 8 mm vid flexion av armbågen. Nervkompression i armbågen kan också bero på armbågsfrakturer, artrit och cubitus varus- eller valgusdeformiteter i armbågen.

Patienter med cubitaltunnelsyndrom har parestesi i lillfingret och den ulnara halvan av ringfingret. Det förekommer ofta smärta i armbågen som strålar ut i den proximala underarmen. Symtomen kan förvärras på natten när patienterna böjer armbågen under sömnen. Yrken eller sportaktiviteter som kräver upprepad armbågsflexion med valgusbelastning kan också orsaka symtom.

Fysiska undersökningsfynd kan inkludera muskelatrofi i det första dorsala webutrymmet, klöverkänsla i smal- och ringfingret, svaghet vid gripande av föremål och svaghet vid testning av intrinsikala muskler. Ett positivt Tinel-tecken noteras när knackning över nerven vid armbågen orsakar smärta och parestesi i ring- och lillfingret. Parestesi från ulnarnerven som orsakas av att den drabbade armbågen böjs så mycket som möjligt i 60 sekunder är känslig för cubitaltunnelsyndrom. Andra tester för cubitaltunnelsyndrom är Froment-tecken, Wartenberg-tecken, Jeanne-tecken och Masse-tecken.

Det är viktigt att skilja på nervinlåsning vid handleden (ulnartunnelsyndrom orsakat av direkt kompression i Guyon-kanalen) och cubitaltunnelsyndrom. Svaghet i flexor digitorum profundus i lillfingret och domningar till den dorsala ulnarsidan av handleden är unika undersökningsfynd av cubitaltunnelsyndrom.

Initial behandling av cubitaltunnelsyndrom består av aktivitetsförändring, nattskena för att begränsa armbågens böjning, armbågsskydd för att minska kontaktirritation och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Patienter som arbetar med ett tangentbord vid ett skrivbord bör höja stolen och sänka tangentbordet för att minska armbågsflexionen.

Om patienterna inte får lindring efter 4-6 veckors konservativ behandling, eller om de till en början uppvisar muskelsvaghet eller atrofi, rekommenderas elektrodiagnostiska undersökningar. Elektromyografi och nervledningsstudier hjälper till att avgöra om det finns onormal eller långsam nervledning orsakad av entrapment.

Kirurgiska indikationer kan inkludera ihållande svaghet, parestesi och minskad nervledningshastighet på elektromyografi. Kirurgiska tekniker inkluderar in situ-dekompression, främre submuskulär transposition och medial epikondylektomi.

Dagan Cloutier, MPAS, PA-C, praktiserar i en ortopedisk grupp med flera specialiteter i södra New Hampshire-regionen och är chefredaktör för Journal of Orthopedics for Physician Assistants (JOPA).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.