MIT Libraries logoMIT Libraries

Hej MIT, du har nu tillgång till Scopus, ”den största abstrakta & citeringsdatabasen”, skapad av Elsevier!

…Och nu när du har den, varför ska du använda den?

Scopus kommer att komplettera de databaser du redan känner till och älskar. Den ger en stark och bred täckning av information från hela världen, särskilt 1996+. Många användare föredrar dess sökmotor för att hitta litteratur från

  • samhällsvetenskap (inklusive konst och humaniora),
  • biovetenskap (Scopus inkluderar hela Medline)
  • fysikaliska vetenskaper (inklusive ingenjörsvetenskap)

Och förutom tidskriftsartiklar, Scopus hämtar globala patent, patentciteringar, preprints, webbplatser, konferenshandlingar (10 % av innehållet) och branschpublikationer. En hel del!
Scopus’ sökfunktion för författare hjälper till att separera författare med liknande namn.
Den samlar in alla Scopus-poster för specifika institutioner och analyserar dem.
Scopus erbjuder flera analysverktyg som du kan finna användbara: ”author evaluator” är ett särskilt coolt verktyg. Se hur det används här för att visa var MIT-professorn Millie Dresselhaus har publicerat. Prova Citation Tracker också.

Finally, the big question: När ska man använda Web of Science och när ska man använda Scopus? Skicka e-post och fråga oss! För mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.