Konsekvensbaserad libertarianism

Det som konsekvensbaserade libertarianer förespråkar härrör från en kostnads- och nyttokalkyl, med en bred hänsyn till konsekvenserna. Det står i kontrast till den deontologiska libertarianismen som anser att initiering av våld och bedrägeri är omoraliskt, oavsett konsekvenser. Till skillnad från deontologiska libertarianer anser konsekvenslibertarianer inte nödvändigtvis att alla fall av initiering av våld är omoraliska och ser det inte som i sig omoraliskt (dvs. de uttrycker inte en tro på naturliga rättigheter). Deras ståndpunkt är snarare att politisk och ekonomisk frihet leder till de bästa konsekvenserna i form av lycka och välstånd och att den enbart av den anledningen bör stödjas. Vissa libertarianer kan ha en uppfattning om libertarianism som är en blandning av konsekvenstänkande och deontologi.

I motsats till deontologiska libertarianer förespråkar konsekvenstänkande libertarianer åtgärder som de tror leder till gynnsamma konsekvenser, oavsett om dessa utgör inledande av våld eller inte. Till skillnad från deontologiska libertarianer stöder vissa konsekvensetiska libertarianer eminent domain utöver stöd för ofrivilliga skatter. De särskilda åsikterna varierar bland de konsekvensistiska libertarianerna, och den politiska teoretikern David D. Friedman stöder en konsekvensistisk form av anarkokapitalism där lagens innehåll köps och säljs i stället för att det finns en etablerad rättskod som förbjuder våldsanvändning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.