Dröm Bibeln – Drömtolkning av Walking

Walking

Att drömma om att gå representerar långsamma och stadiga framsteg i en livssituation. Tänk på destinationen och omgivningen för ytterligare innebörd.
Negativt kan promenader i en dröm spegla ett överdrivet tålamod med en situation du upplever. Ta god tid på dig när allvarliga åtgärder måste vidtas.
Att drömma om att gå på en trottoar speglar ditt självförtroende och stadiga framsteg. Du ”vet det” när du går vidare med något.
Att drömma att du har svårigheter att gå representerar ständiga problem som bromsar dig eller håller dig tillbaka. Det kan också spegla ett irritationsmoment eller hinder som distraherar dig. Det kan också spegla osäkerhet som ständigt dyker upp.
Att drömma att du går på luft representerar att du tar dig tid med framgång och prestationer. En bekymmersfri attityd då du rör dig i din egen takt och gör vad du vill. Självförtroende eller att du känner dig oövervinnlig. Att uppnå mål med relativ lätthet.
Att drömma om att vakna på vatten representerar dina stadiga framsteg eller ditt självförtroende inför osäkerhet eller negativa situationer. Du är inte alls rädd för att ge efter för ett problem och tar långsamt itu med det på dina egna villkor. Det kan också återspegla att livet är så positivt att du inte bryr dig om en negativ situation alls.
Att drömma om att gå i en riktning men sedan titta i motsatt riktning kan återspegla känslor av tveksamhet, tvivel eller osäkerhet om en situation som du gör framsteg med. Det kan också spegla distraktioner eller oönskade problem som har uppstått. Att känna att ditt fokus dras eller distraheras av något. Känna att du inte med självförtroende kan göra framsteg eller gå vidare från en situation.
Exempel: En man drömde om att gå på en trottoar. I det vakna livet byggde han upp ett internetföretag och hade äntligen fått sin första betalande annonsör. Gången speglade hans stadiga framsteg och självförtroende ekonomiskt när han fortsatte att bygga upp sitt lilla företag.
Exempel 2: En man drömde om att han såg någon som gick mot vänster och som också tittade tillbaka mot höger. I vaket tillstånd försökte de undvika människor för att avsluta ett gräl, men kände en osäkerhet som gjorde att han var tvungen att observera dessa människor noga för att försäkra sig om att inget var fel.
Exempel 3: En man drömde om att han gick längs en stig och såg olika människor och rörde sig förbi dem. I det vakna livet tog han lugnt itu med ett juridiskt problem utan att göra några framsteg och övervägde allvarligare åtgärder. Han kände att han var för lugn och passiv, men kunde inte tvinga sig själv att vidta allvarligare rättsliga åtgärder.

Drömteman Menu
Alfabet & Bokstäver
Djur
Fåglar
Kropp Delar
Bugs
Bilar & Fordon
Kläder
Färger
Länder &Städer
Riktningar
Rörelser
Mat
Hår
Semester
Hus &Byggnader
Medicin
Pengar
Musik
Nattmarerier
Nummer
Människor
Planeter
Ras & Hudfärg
Skola
Kön
Formar
Spirituellt
Sport &Gymnastik
Teknik
Tid
Vatten
Vapen
Websidor

TOP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.