Att välja en karriär som lastbilschaufför

Arbeta som lastbilschaufför för ett annat företag

Ansöka ett jobb

Jobb kommer att annonseras ut med en beskrivning av rollen. Den kan innehålla:

 • Hurtig lön
 • Arbetstider (t.ex. regelbundet, skift)
 • Typ av körkort du behöver
 • Typ av lastbil du kommer att köra
 • Vilken last eller vilka laster du kommer att transportera
 • Vilken typ av jobb det handlar om, t.ex.t.ex. linjetransport, rundkörning etc
 • Om du behöver någon särskild ackreditering, utbildning eller kompetens (t.ex. farligt gods)
 • Om du kommer att ansvara för något annat inom företaget än körning, t.ex. sköta varvet

Du behöver ett CV med följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter anges tydligt
 • Din arbetshistoria
 • Någon ytterligare kompetens som du kan erbjuda (se nedan)
 • Någon begränsning av ditt körkort (bäst att vara ärlig om du har poäng på körkortet)

En personlig introduktion eller en relation till den person som anställer är oändligt mycket bättre än att skicka ett CV i kallt skick, så försök att kontakta rätt person om möjligt.

Vad söker en arbetsgivare?

 • God kommunikation på engelska med förmåga att göra grundläggande matematik och fylla i formulär korrekt
 • Kundvänlig attityd eftersom du kommer att representera företaget när du levererar eller hämtar varor
 • Förmåga att arbeta utan tillsyn under långa perioder, men också vara en del av ett team
 • Förmåga att lösa problem – särskilt viktigt om du kör i vildmarken
 • Hälso- och säkerhetskunskap
 • Punktlighet – om du är sen, säger mycket om din arbetsmoral
 • Planerings- och organisationsförmåga
 • Kallhet när saker och ting börjar gå fel
 • Hörsamhet, säker och ekonomisk körning – du representerar företaget ute på vägarna

Hur du kan övertyga en arbetsgivare om att du är den bästa föraren för deras team

Listan ovan beskriver vad arbetsgivare letar efter, men du kan ta ytterligare steg, eller du kanske har ytterligare fördelaktiga kunskaper:

 • Du kan få kunder till företaget (se till att du inte bryter mot tidigare avtal)
 • Du är respektfull: säg aldrig, aldrig, aldrig, aldrig illa om din nuvarande chef till en ny chef. Aldrig. När du får frågan om varför du slutar måste du ha en genuin anledning som inte innehåller meningen ”för att min chef är en skitstövel”. Den nya chefen kommer att bedöma dig utifrån din inställning till din gamla chef. Skälen kan helt enkelt vara att du har varit där i flera år och att det är dags för en förändring.
 • Du kan utföra underhåll på lastbilarna
 • Du är stolt över ditt fordon (att dyka upp till intervjun i en smutsig bil kommer inte att övertyga dem om detta)
 • Du är glad att arbeta impopulära skift eller att hoppa in vid frånvaro
 • Du har gjort avancerad förarutbildning eller andra yrkeskurser
 • Du kan köra andra fordon, e.t.ex. en gaffeltruck
 • Du är intresserad av något som företaget stöder, t.ex. en välgörenhetsorganisation eller ett lokalt idrottslag, och kan hjälpa till.

Uppgifter som du gör som lastbilschaufför

Som att köra finns det många andra uppgifter:

Allmänt underhåll och kontroller

Men även om ett stort företag kanske anställer en mekaniker på plats för att sköta underhållet, är det chaufförens ansvar att kontrollera vätskor, däck, bromsar och säkerhetsutrustning.

Uppfyllning av loggbok och leveranshandlingar

Det är ett lagstadgat krav att fylla i loggboken. För att kunna spåra leveranserna på ett korrekt sätt (och därmed kunna fakturera dem) måste allt pappersarbete fyllas i. Det kan finnas krav på efterlevnad som måste följas.

Planering av scheman och körvägar

Samman med transportchefen kan du planera den bästa rutten för dina leveranser. Det kan handla om att undvika låga broar eller andra hinder. Ruttplanen ska försöka vara så ekonomisk som möjligt, undvika att stressa föraren och fordonet och få leveransen dit i tid.

Hjälp vid lastning, säkring och lossning av varor

Föraren är ansvarig för lasten, så du måste se till att den går på och av lastbilen på rätt sätt. Vissa laster kräver särskilda kunskaper, t.ex. brandfarliga vätskor, bilar osv.

Faror med att köra tunga fordon

Denna artikel förklarar de hälsorisker som är förknippade med att vara förare av tunga fordon. Det finns problem med sömnstörningar och sömnbrist som kan medföra risker för förare.

Andra faror är:

 • Hörselskador genom långa perioder i en bullrig hytt
 • Muskuloskeletala problem genom långa perioder som utsätts för vibrationer, plus långa perioder av stillasittande
 • Viktökning och försämrad kondition på grund av långa perioder av stillasittande
 • Exponering för avgaser vid körning i stadsmiljöer
 • Ökad risk för att somna vid ratten om man kör skift eller på monotona sträckor med liten variation i landskapet
 • Risk för ryggproblem genom tunga lyft

Truckförare slang

Som alla andra yrken, har lastbilschaufförer en uppsättning slanguttryck som de använder sinsemellan. Till exempel candy car (polisbil), flash for cash (fartkamera) och turd herder (boskapsbil). Du kan hitta en mer omfattande (och rolig) lista här.

Diverse typer av lastbilar

Om du vill se många olika typer av släpvagnar har den här webbplatsen massor av släpvagnar till salu.

Tung kran som transporteras på en lowboy trailer

Tipper lastbil som levererar sin last

Vägtransport. tåg

Tankbil

Stabil leveransbil med bakre lyftanordning

Kran

Betongblandare

Vattentankbil

Stabil lastbil med topplast

Besättning för boskap truck

Mining dump truck

Airfield fire truck

Darren är expert på körning och transport, och är medlem i Institute of Advanced Motorists

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.