Welcome to URBAN MANAGEMENT

W większości krajów rozwój zasobów ludzkich nie nadąża za wyzwaniami urbanizacji. Doprowadziło to do rosnącego zapotrzebowania na specjalistyczne szkolenia dla administratorów, decydentów i planistów. Celem tego szkolenia jest przyczynienie się do rozwoju społecznie zintegrowanych, zrównoważonych, bezpiecznych i odpornych miast na całym świecie.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Technische Universität Berlin oferuje programy szkoleniowe dla zagranicznych i lokalnych ekspertów w zakresie konkretnych aspektów zarządzania miastami. Poruszane kwestie odnoszą się do najbardziej palących problemów rozwoju miast na całym świecie, w tym degradacji środowiska, niekontrolowanego wzrostu miast, niepewnej własności gruntów ubogich mieszkańców miast, nieodpowiednich systemów podejmowania decyzji i planowania, złych warunków mieszkaniowych i warunków pracy, a także nieodpowiedniej infrastruktury, zanieczyszczenia wody i powietrza, odpadów i pogarszających się obszarów zabytkowych. Program ma na celu zapewnienie wglądu w realne, zorientowane na praktykę rozwiązania w zakresie zarządzania miastem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.