Underinsured/Uninsured Motorists Accidents

Nashville Lawyer Assisting Uninsured Motor Victims

Tennessee prawo wymaga, aby kierowcy w stanie nosić ubezpieczenie z minimalnym pokryciem $25,000 na osobę, $50,000 na wypadek, i $10,000 w uszkodzenia mienia. Niestety, niektórzy ludzie nie stosują się do tego prawa, a często ich niedbałe zachowanie rani innych na drogach. Nashville prawnicy wypadek samochodowy Matt Hardin ma doświadczenie, aby pomóc Ci przez następstwa kolizji spowodowanej przez niedoubezpieczony lub nieubezpieczony motorist accident.

Pursing Compensation From an Uninsured Tennessee Motorist

Jeśli zostałeś ranny w wypadku spowodowanym przez kogoś, kto nie ma ubezpieczenia, lub wystarczająco dużo z niego, można podjąć działania prawne. Typowe rozwiązanie polega na złożeniu pozwu o zaniedbanie przeciwko nieubezpieczonemu kierowcy, który spowodował wypadek. Aby odnieść sukces, należy wykazać, że jest bardziej prawdopodobne niż nie, że:

  • Nieubezpieczony kierowca był zobowiązany do zachowania należytej ostrożności;
  • Nieubezpieczony kierowca naruszył ten obowiązek;
  • Wypadek został spowodowany przez nieostrożne zachowanie nieubezpieczonego kierowcy; oraz
  • Poniosłeś obrażenia i rzeczywiste szkody w wyniku wypadku.

Każda osoba ma obowiązek unikać nierozsądnego zachowania na drodze, które mogłoby w sposób przewidywalny zranić inną osobę. Jazda po pijanemu, wyprzedzanie lub jazda w rozproszeniu to sposoby, w jakie kierowca może naruszyć ten obowiązek. Możesz udowodnić naruszenie obowiązku przez pozwanego wykorzystując zeznania świadków, raporty policyjne lub inne dowody, które pokazują jak doszło do kolizji.

Po wypadku z udziałem nieubezpieczonego lub nieubezpieczonego kierowcy, musisz również ustalić, że nieostrożność pozwanego spowodowała Twoje obrażenia. Innymi słowy, musisz wykazać, że nie doznałbyś obrażeń, gdyby pozwany zachował się z taką starannością, jakiej oczekuje się od zwykłego kierowcy. Ponadto, zachowanie pozwanego musiało być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do Twojego urazu, a szkoda, którą poniosłeś musiała być racjonalnie przewidywalna. Jeśli możesz udowodnić wszystkie te elementy, możesz być w stanie uzyskać odszkodowanie, a nasi prawnicy z Nashville mogą pomóc.

Uraz może być fizyczny, psychiczny lub finansowy rodzaj szkody, z których każdy może być zrekompensowany. Tak więc, można odzyskać szerokie spektrum odszkodowań ekonomicznych i nieekonomicznych, w tym uszkodzenie samochodu, rachunki medyczne, utracone zarobki oraz ból i cierpienie.

Oprócz złożenia pozwu o zaniedbanie, można rozważyć dochodzenie roszczeń od własnej firmy ubezpieczeniowej. Prawo stanu Tennessee wymaga, aby wszystkie polisy ubezpieczeniowe posiadały pokrycie od nieubezpieczonych i niedoubezpieczonych kierowców, chyba że ubezpieczony wyraźnie odrzuci to pokrycie zgodnie z TCA § 56-7-2101. Wiele firm ubezpieczeniowych jest bardziej zainteresowanych zminimalizowaniem kosztów niż pełnym odszkodowaniem dla ubezpieczonego. Dlatego też, chociaż możesz mieć do czynienia z własną firmą ubezpieczeniową, doświadczony adwokat może być niezbędny, aby orędować w Twoim imieniu i pomóc Ci uzyskać jak najwięcej odszkodowania.

Konsultacja z adwokatem Nashville Injury Attorney to Protect Your Rights

Nie powinieneś być zmuszony do pracy pod dużym obciążeniem finansowym, jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku z nieubezpieczonym lub nieubezpieczonym kierowcą. Doświadczony prawnik Matt Hardin może opracować szeroki zakres strategii w celu uzyskania odszkodowania dla mieszkańców Tennessee poszkodowanych przez czyjąś nieostrożność lub niewłaściwe postępowanie. Zadzwoń pod numer (615) 200-1111 lub odwiedź naszą stronę kontaktową, aby umówić się na bezpłatną ocenę sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.