Short-Term Survival in Patients Aged 85 Years and Older After Colorectal Cancer Surgery

By The ASCO Post Staff
Posted: 11/12/2019 11:53:00 AM
Last Updated: 11/27/2019 2:04:02 PM

Reklama

Uzyskaj pozwolenie

Wyniki wstępnego badania wykazały, że większość pacjentów w wieku 85 lat i starszych nadal żyła w perspektywie krótkoterminowej po przejściu segmentowej kolektomii dla raka jelita grubego w stadium II i III. Kaur i wsp. przedstawili te ustalenia na American College of Surgeons Clinical Congress 2019.

Metody

Używając New York State Cancer Registry and Statewide Planning Research & Cooperative System, główny autor badania Roma Kaur, MD, pracownik naukowy w Departamencie Chirurgii w University of Rochester Medical Center, i współpracownicy przeanalizowali dane dotyczące 3 779 pacjentów w wieku 85 lat i starszych, którzy przeszli kolektomię w latach 2004-2012. Przyjrzeli się oni krótkoterminowym wynikom (30- i 90-dniowym) wśród pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium II i III.

Photo credit: Getty

„Byliśmy zainteresowani tym tematem, ponieważ wiemy z danych Centers for Disease Control and Prevention, że pacjenci w wieku 85 i starsi mają najwyższy wskaźnik zachorowalności na raka jelita grubego…według U.S. Census Bureau jest to najszybciej rosnący segment populacji geriatrycznej. Biorąc pod uwagę obciążenie rakiem jelita grubego w tej kohorcie, mieliśmy nadzieję zidentyfikować i lepiej zrozumieć czynniki, które były związane z przeżyciem u tych pacjentów” – powiedział dr Kaur.

Wyniki

Przeżywalność wszystkich pacjentów oceniano od momentu operacji. Po 30 dniach żyło 89% pacjentów, a po 90 dniach 83% pacjentów. Czynnikami związanymi z gorszym przeżyciem były: operacja podczas nieplanowanego przyjęcia, operacja otwarta oraz powikłania przedoperacyjne, takie jak perforacja, krwawienie i sepsa. Prawie połowa pacjentów otrzymała diagnozę raka jelita grubego i miała wykonaną operację podczas nieplanowanego przyjęcia do szpitala.

W odniesieniu do liczby nieplanowanych procedur, dr Kaur powiedział: „Wydaje się, że duża liczba pacjentów przychodzi do szpitala z problemem, który jest na tyle poważny, że wymaga przyjęcia – czasami jest to powikłanie ich raka – a następnie otrzymuje diagnozę raka i przechodzi operację podczas tej samej hospitalizacji. Stwierdziliśmy, że 80% z nich miało otwartą operację, w przeciwieństwie do minimalnie inwazyjnej, więc ci pacjenci są poddawani otwartym operacjom, ponieważ, częściowo, odbywa się to w warunkach ostrych.”

„Kiedy pacjenci mają operację w warunkach nieselektywnych, prawie niemożliwe jest, aby ci pacjenci byli odpowiednio zoptymalizowani przed operacją. Jeśli jesteśmy w stanie znaleźć tych pacjentów wcześniej, możemy być w stanie wykonać kompleksową ocenę geriatryczną, prehabilitację przed operacją, a może nawet minimalnie inwazyjną operację”, dodała.

Wyniki badania potwierdzają ideę, że być może wytyczne dotyczące badań przesiewowych nie powinny być oparte wyłącznie na wieku chronologicznym, ale raczej być bardziej zindywidualizowane i uwzględniać oczekiwaną długość życia pacjenta, stan zdrowia i zdolność do tolerowania procedury przesiewowej. Rola mniej inwazyjnych alternatywnych badań przesiewowych oraz identyfikacja „właściwych” pacjentów do badań przesiewowych będzie wymagała dalszych badań, według badaczy.

W badaniu tym stwierdzono, że dwa czynniki – wypis do innego ośrodka opieki zdrowotnej i większa objętość resekcji chirurgicznej raka jelita grubego – były związane z poprawą przeżycia.

Około 42% pacjentów zostało wypisanych do ośrodka opieki po operacji. Ruch ten zmniejszył prawdopodobieństwo śmierci o 89% w ciągu 30 dni i o 58% w ciągu 90 dni.

Badacze odnotowali prawie 59% zmniejszenie prawdopodobieństwa śmiertelności w perspektywie krótkoterminowej związanej z chirurgami, którzy wykonywali większą liczbę procedur resekcji okrężnicy rocznie.

„Po operacji musimy rozważyć pełną gamę zasobów dostępnych dla pacjentów – potrzeby terapii fizycznej i zajęciowej, potrzeby pielęgniarskie, a także ocenić, czy skorzystaliby oni z wypisania do innej placówki opieki zdrowotnej” – powiedział dr Kaur.

Ujawnienie: Aby uzyskać pełne ujawnienia autorów badania, odwiedź facs.org/clincon2019.

Treść w tym poście nie została zweryfikowana przez American Society of Clinical Oncology, Inc. (ASCO®) i nie musi odzwierciedlać poglądów i opinii ASCO®.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.