’Bezrobotni doktorzy przekroczyć 3.000 znak do końca tego roku’

Do końca tego roku, liczba bezrobotnych doktorów w kraju przekroczy 3.000, PhD Association of Pakistan (PAP) powiedział The News.

Wyrażając zaniepokojenie wysoką liczbą bezrobotnych doktorów, członkowie biura PAP powiedzieli, że rząd nie zwracał uwagi na rozwiązywanie problemów, z jakimi borykali się doktoranci w kraju, a władze nie podjęły żadnych skutecznych kroków w celu umieszczenia bezrobotnych doktorów w uczelniach i instytutach szkolnictwa wyższego.

Meanwhile, Higher Education Commission of Pakistan (HEC) przewodniczący, Dr Tariq Banuri, w oświadczeniu powiedział, że około 45.000 non-PhD członków wydziału są obecnie zatrudnione w state-run varsities w całym Pakistanie.

Neither mają uniwersytety wykazały skłonność do integracji bezrobotnych doktorów zamiast non-PhDs w środowisku akademickim, ani nie odpowiednie władze podjęły żadnych konkretnych środków w celu zapewnienia możliwości pracy do nich. Podobnie, varsities sektora publicznego i prywatnego wydają się preferować rekrutację członków wydziału nie-PhD w czystym naruszeniu dyrektyw HEC.

Appointments of retired employees

On the one hand, fresh PhDs are protesting against not getting jobs and on the other hand, many educational institutes have been hiring retired teachers on a contractual basis and as a visiting faculty member. Ten trend jest nie tylko zniechęcający dla świeżych doktorów, ale także stanowi wyraźne naruszenie nakazów sądu apex.

„Jeśli lekceważąca postawa i taka zniechęcająca polityka będzie kontynuowana, w ramach której emeryci są ponownie mianowani na nauczycieli zamiast świeżych i energicznych doktorów, Pakistan stanie w obliczu poważnego niedoboru doktorów w przyszłości, co zahamuje jego postęp akademicki i badawczy” – powiedziała PAP Patron-in-Chief dr Sidra Bajwa. Dodała, że doktoranci odgrywają istotną rolę w rozwoju każdego kraju, a liczba doktorów i artykułów naukowych to najważniejsze czynniki, które powodują wzrost pozycji uczelni w światowych rankingach uniwersytetów.

Tymczasowe zatrudnienie

HEC w 2009 r. zainicjował program Interim Placement of Fresh PhDs Phase-I (IPFP) w celu stworzenia możliwości zatrudnienia dla doktorantów. Cele IPFP były dwojakie – zapewnienie miejsc pracy świeżym doktorom i pomoc uniwersytetom w korzystaniu z ich doświadczenia akademickiego i badawczego.

Podążając za zasadami IPFP, komisja umieściła do 2018 r. setki świeżych doktorów na uniwersytetach sektora publicznego jako asystentów profesorów na okres przejściowy jednego roku. Później, te uczeni będą zakwaterowani jako stałych członków wydziału w ich odpowiednich varsities.

„Przez IPFP fazy I, około 70 procent doktorów zostały wchłonięte jako stałych członków wydziału przez ich odpowiednich uniwersytetów. Ale wspomniany program został zniesiony” – powiedział PAP prezydent dr Syed Haider Ali Zaidi.

„Pomimo faktu, że wspomniany program był w jakiś sposób korzystny dla świeżych uczonych doktorów, którzy przynajmniej dostaliby możliwość tymczasowej pracy. Ale jest to również fakt, że 30 procent uczonych zostało wydalonych po zakończeniu okresu przejściowego”, powiedział Zaidi.

IPFP nowa faza

W marcu 2019 roku HEC gwałtownie zakończył początkowy program IPFP i ogłosił uruchomienie Interim Placement of Fresh PhDs Phase-II, który był zupełnie inny niż pierwsza faza.

W ramach drugiej fazy IPFP wszyscy świeży doktorzy musieli odbyć miesięczne obowiązkowe szkolenie w nowo utworzonej Narodowej Akademii Szkolnictwa Wyższego (NAHE), aby kwalifikować się do dołączenia do varsities jako członek wydziału w ramach IPFP.

W styczniu 2020 roku HEC przeprowadził test wstępnej oceny dla wnioskodawców II fazy IPFP, aby zmierzyć ich wiedzę na temat metodologii nauczania i umiejętności badawczych.

Pomiędzy marcem 2019 roku, kiedy ogłoszono drugą fazę, a styczniem 2020 roku, kiedy odbył się test wstępnej oceny, świeży doktorowie spędzili 10 miesięcy z niepewnością. „Doktorzy zostali zmuszeni do cierpienia przez 10 miesięcy z powodu niewłaściwego planowania, biurokracji i wielu innych przeszkód biurokratycznych, które sfrustrowały uczonych za to, że nie dostali pracy” – powiedział PAP Joint Secretary dr Ilyas Khaki.

Skuteczne szkolenia online

Jak wielu nowych doktorów nie mogło dostać pracy w kraju z powodu nieskutecznej drugiej fazy IPFP, nie byli również w stanie ubiegać się o pracę w zagranicznych uczelniach, ponieważ wiele międzynarodowych granic było zamkniętych w tym roku z powodu pandemii COVID-19.

W końcu, w marcu 2020 roku, harmonogram szkolenia nowych doktorów w NAHE został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Wydziału. Szkolenie miało zostać przeprowadzone w Islamabadzie, Karaczi, Lahore, Peszawarze i Quetta.

Jednakże szkolenie zostało później odroczone ze względu na dyrektywy rządu dotyczące unikania masowych zgromadzeń w następstwie pandemii, a następnie ogłoszono, że szkolenie zostanie przeprowadzone online, powiedział dr Khaki.

Obecnie, pomimo wszystkich problemów technicznych, w tym tych z łącznością internetową i przerwami w dostawie prądu, aż 200 doktorów z pierwszej i drugiej partii ukończyło szkolenie online. Jednak nawet jeden z nich nie otrzymał aktu mianowania, podkreślił dr Khaki, dodając, że w międzyczasie szkolenie online trzeciej partii jest w toku.

Żądania PAP

Opiekunowie biura PAP żądają, aby rząd federalny ogłosił pakiet dla bezrobotnych doktorów w taki sam sposób, w jaki ogłosił pakiety pomocy ekonomicznej dla osób dotkniętych pandemią COVID-19.

Stowarzyszenie domaga się również, aby rząd zapewnił możliwości zatrudnienia świeżo upieczonym doktorom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.