Welkom bij URBAN MANAGEMENT

In de meeste landen heeft de ontwikkeling van het menselijk potentieel geen gelijke tred gehouden met de uitdagingen van de verstedelijking. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag naar gespecialiseerde opleiding voor bestuurders, besluitvormers en planners. Het doel van deze opleiding is bij te dragen aan de ontwikkeling van sociaal inclusieve, duurzame, veilige en veerkrachtige steden wereldwijd.

In antwoord op deze vraag biedt de Technische Universität Berlijn opleidingsprogramma’s aan voor buitenlandse en lokale deskundigen over specifieke aspecten van stedelijk management. De behandelde onderwerpen hebben betrekking op de meest urgente problemen van stedelijke ontwikkeling wereldwijd, waaronder aantasting van het milieu, ongecontroleerde stedelijke groei, de onzekere grondbezit van de armen in de steden, inadequate besluitvorming en planning systemen, slechte huisvesting en arbeidsomstandigheden, evenals inadequate infrastructuur, water-en luchtverontreiniging, afval en de achteruitgang van historische gebieden. Het programma beoogt inzicht te verschaffen in werkbare, praktijkgerichte oplossingen voor stadsbeheer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.