VARIZIG® Now FDA-Approved

VARIZIG, een hyperimmuun globuline geïndiceerd voor post-exposure profylaxe van varicella zoster virus (VZV) bij hoog-risico patiënten, is goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration (FDA). Het wordt geproduceerd door Emergent BioSolutions en is het enige door de FDA goedgekeurde hyperimmuunglobuline voor VZV na blootstelling dat in de Verenigde Staten verkrijgbaar is. Een eerder door de FDA goedgekeurde VZIG werd in 2006 door de fabrikant van de Amerikaanse markt gehaald, en VARIZIG was voorheen alleen beschikbaar onder een onderzoeksprotocol voor uitgebreide toegang tijdens het vergunningsproces. Het werd door de FDA aangewezen als weesgeneesmiddel en kreeg een prioriteitsbeoordeling.

Bekijk de productsheet en de voorschrijfinformatie.

VARIZIG wordt nu exclusief gedistribueerd door FFF Enterprises.
Om uw bestelling te plaatsen, bel (800) 843-7477.

Vragen over vergoeding?

Verleners wordt geadviseerd CPT-code 90396 te gebruiken met diagnosecodes voor het volgende:

  • V01.71 – Contact met of blootstelling aan overdraagbare ziekten, varicella
  • V05.4 – Behoefte aan andere profylactische vaccinatie en inenting tegen enkelvoudige ziekten, varicella

Voor vragen over vergoeding van VARIZIG of het VARIZIG Patient Assistance Program, bel (855) 898-2446 en kies optie 5.

PORTE VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER VARIZIG Bij patiënten met ernstige trombocytopenie of een stollingsstoornis die een contra-indicatie zou zijn voor intramusculaire injecties, dient u VARIZIG® alleen toe te dienen als de verwachte voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s. Na behandeling met VARIZIG® en andere immuunglobulineproducten kunnen trombotische voorvallen optreden. Personen van wie bekend is dat ze ernstige, mogelijk levensbedreigende reacties hebben op humaan globuline mogen geen VARIZIG® of enig ander immuunglobuline (humaan) krijgen. Personen met een tekort aan IgA kunnen IgA-antistoffen ontwikkelen en ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reacties vertonen. Producten gemaakt van menselijk plasma kunnen een risico inhouden van overdracht van infectieuze agentia, b.v. virussen en, theoretisch, de ziekteverwekker van Creutzfeldt-Jakob. De meest voorkomende bijwerkingen die in klinische studies bij alle proefpersonen en patiënten werden waargenomen, waren pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, koude rillingen, vermoeidheid, huiduitslag en misselijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.