Urethrale duplicatie (triplicatie)

Urethrale duplicatie, ook bekend als accessoire urethra, is een zeldzame anomalie die vrijwel uitsluitend bij jongens voorkomt. Het is gemeld bij meisjes in combinatie met een blaasduplicatie. Het komt bijna altijd voor in het sagittale vlak. De term omvat een grote verscheidenheid van presentaties, d.w.z. volledige duplicaties, y-vormige varianten met bifide configuratie, spindelvormige urethra met een proximale en distale verbinding en een enkele meatus, etc.. Er kan één enkele meatusopening zijn of afzonderlijke openingen. De openingen kunnen worden beschreven als epispadisch of hypospadisch, afhankelijk van de plaats van de opening ten opzichte van de penisklieren. Een enkele onderliggende embryologische oorzaak is nog niet opgehelderd. Belangrijk is dat in bijna alle gevallen de ventraal gepositioneerde urethra de functionele urethra is.

Patiënten kunnen zich presenteren met twee urinestromen, waarvan er een uit de vagina of anus kan komen. UTI kan ook een van de symptomen zijn, vooral als er een stenose van de accessoire urethra is. De behandeling varieert naar gelang het type duplicatie, maar identificatie van de urethrale omvang en functionele urethra met VCUG is vereist. Ook hier is de ventraal gepositioneerde urethra bijna altijd de functionele, maar er moet voor worden gewaakt een ventrale duplicatie naar het perineum niet te verwarren met een congenitale urethrale perineale fistel (Voorbeeld).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.