Uranus in het 5de Huis

d5ecc82ecaed4464a6b293fd872f5760Een persoon met Uranus in het 5de huis kan unieke talenten, gaven en bekwaamheden vertonen. Als het type bijvoorbeeld geïnteresseerd is in kunst, is deze vaak spontaan, plotseling, misschien met een moderne, ongewone, of frisse draai. Omdat deze plaatsing flitsen van creatief inzicht met zich meebrengt, zijn ze creatief begaafd en origineel en is er een immense impuls om uit te drukken wat uniek en anders is aan de persoonlijkheid. De rebelse geest van creativiteit doorbreekt de persoonlijkheid, maar kan inconsistente patronen vertonen en er is een focus op onontwikkelde wegen van creatieve expressie. Het type heeft een sterke behoefte aan zelfverwerkelijking die enige erkenning van anderen eist. Aangezien dit huis ook de sfeer van de romantiek is, kan de persoon zich aangetrokken voelen tot anderen die anders, ongewoon of opwindend zijn (Uranus). De persoon kan meemaken dat hij plotseling verliefd wordt, en het kan plotselinge liefdesverbondenheid of een onverwachte zwangerschap met zich meebrengen, en er kunnen zich plotseling veranderingen voordoen in het leven van het oudste kind. Als Uranus hier staat kan dat betekenen dat een zoon of dochter Uranus belichaamt en uitzonderlijk slim, creatief, opstandig of origineel is. Misschien krijgen hun nakomelingen een royale hoeveelheid autonomie, maar er kan ook een gebrek aan beperkingen zijn. Stief-ouderschap is soms een gemeenschappelijk kenmerk, of de persoon is afgesneden en gescheiden van hun kinderen.

Met deze plaatsing is er een sterk verlangen naar nieuwe en opwindende partners, met een behoefte aan afwisseling, verandering, een zekere mate van rusteloosheid. Deze plaatsing van Uranus kan soms verband houden met promiscuïteit en experimenteren op het romantische front. Relaties kunnen plotseling verbroken worden of aan en uit gaan; liefdesaffaires zijn katalysatoren die het innerlijke licht van creativiteit doen ontwaken en nieuwe opwindende romantische hoofdstukken brengen. Het type voelt zich aangetrokken tot mensen en situaties die op de een of andere manier heel anders en bijzonder zijn, maar de betrokkenheid kan kortstondig zijn. De behoefte aan zelfontdekking staat hier centraal; het individu voelt zich beter als hij zich vrijelijk kan uiten. Het zelf wordt vaak uitgebreid tot bredere kwesties van het collectief, maar op persoonlijk niveau ontdekken ze graag nieuwe hobby’s of interesses.

Misschien zijn er creatieve vaardigheden in webdesign, technologie, computers, astrologie, of wetenschap. Uranus wordt geassocieerd met verandering en het zich steeds meer bewust worden van iemands volledige potentieel. De positie van Uranus in de geboortehoroscoop is waar vaak de snelste groei plaatsvindt en het lijkt de ontwikkeling te versnellen. Uranus is ook de architect van de schepping en heerst over het ontwerp en de patronen van het universum; daarom zit er vaak een innovatief en revolutionair tintje aan alles wat creatief is. Uranus ziet alles door de ogen van de toekomst en heeft een relatie met Prometheus in de mythe, wat vooruitzien betekent een soort inzicht en voorgevoel. De planeet Uranus vertegenwoordigt de drang om plotseling met visie ons leven in te slaan en de volle kennis van ons innerlijk potentieel te openbaren.

Volgens Liz Greene is het 5e huis er niet een van opvoeding maar wordt het meer gezien in de rol van de collectieve bijdrage aan elke generatie. Ook kan het kind van Uranus “creatieve, intellectuele of spirituele werken” zijn. In andere gevallen worden kinderen gezien als belastend en beperkend voor het leven van het individu en kan hij zich gedwongen voelen te kiezen tussen zijn onuitgeleefde mogelijkheden en behoefte aan ruimte en vrijheid en het krijgen van kinderen.

Occasioneel kan Uranus in het 5e huis in verband worden gebracht met een van die schijnbare noodlottige daden waar we nogal wat over hebben gehoord, waarbij het verlies van het kind, of een gedwongen scheiding (zoals een echtscheiding waarbij de voogdij over het kind aan de andere ouder wordt gegeven), plaatsvindt. Dit kan al dan niet een weerspiegeling zijn van persoonlijke ambivalentie, maar kan deel uitmaken van een dieper liggend patroon, waardoor het individu een gevoel van identiteit moet vinden via andere scheppingen dan het biologische kind. Soms wordt het onvermogen om kinderen te krijgen weerspiegeld door Uranus in de 5e, en het kan zijn dat men daar niet veel aan kan doen – behalve adoptie, draagmoederschap, wat op zich al uiterst Uraniaanse oplossingen zijn. Men kan naar kinderen verlangen, maar de situatie dwingt het individu om anders over zijn of haar leven na te denken. De kunst van het vuur stelen

Uranus daagt onze menselijke grenzen uit, duwt ons en eist van ons dat we ons losmaken in een bijna onpersoonlijke drang naar grotere vrijheid en zelfexpressie. Gewoonlijk is het advies van astrologen om enkele van de meer plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in het huis van Uranus te vermijden, de geest van zelfonderzoek en potentieel door de deur van het huis te laten gaan:

Het bewust eren van deze god van verandering is van vitaal belang als het individu met een sterke Uranus zich gelukkig en vervuld wil voelen. Genegeerd zal de god van de sterrenhemel een scala aan onverwachte en ingrijpende gebeurtenissen neerregenen die het meest ingetogen leven op een carnaval kunnen doen lijken – van buitenaf. Aan de binnenkant kan het volledig uit de hand lopen. Laat best een beetje van het bizarre in het leven als vanzelfsprekend, opdat de weg niet te voorspelbaar en mondain wordt. Banaliteit zal zeker de aandacht trekken van deze god! Astrologie en Aptitude

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.