Uranus in 4e Huis

Uranus in het Vierde Huis is een astrologische combinatie die op het eerste gezicht een beetje tegenstrijdig lijkt.

Uranus is de voorbode van vernieuwing en verandering, terwijl het Vierde Huis het terrein is van traditie, stabiliteit en onderhoud. De dingen zijn echter nooit zo eenvoudig als ze aan de buitenkant lijken.

Astrologische horoscopen, met al hun kleurrijke en unieke patronen, onthullen kostbare info die we uit onszelf nauwelijks zouden opmerken.

Astrologische huizen vertegenwoordigen specifieke gebieden van ons leven, terwijl de planeten binnen de huizen van invloed zijn op onze ervaringen met betrekking tot concepten die ons leven vormen. Planeten hebben hun eigen energieën en betekenissen. Samen met de huizen vormen zij een uniek patroon van de bestemming van een inwoner.

Inzicht hebben in uw astrologische huizen is zeer nuttig. Het helpt u uw mogelijkheden te herkennen en beter te begrijpen waar u vandaan komt en waar u mogelijk naar op weg bent.

Vierde Huis in Astrologie

Het vierde astrologische huis is het veld van geboorte, familie, voorouderlijke erfenis en ouderlijke invloed op het leven van de inboorling.

Het vierde huis is het veld waarin we zoeken naar bescherming, veiligheid en comfort, het veld van het gezellige familiehuis en het gevoel van veiligheid dat we binnen de familie vinden. Dit veld wordt geassocieerd met begrippen als stabiliteit, traditie, voorouders, geschiedenis en patriottische waarden.

Het vierde veld geeft vorm aan iemands houding ten opzichte van al het genoemde. Onze perceptie van familiewaarden zou afhangen van onze Vierde Huis situatie. Dit veld heeft te vertellen over de verborgen en geheime dingen, die materieel en abstract kunnen zijn.

Het idee van een verborgen schat wordt geassocieerd met het Vierde Huis. Het hoeft niet iets tastbaars te zijn.

We zien vaak positieve en kostbare kwaliteiten over het hoofd omdat de drager onopvallend lijkt. Zoals J.R.R. Tolkien heeft gezegd in een van zijn Lord of the Rings gedichten, “al wat goud is schittert niet”. Via het Vierde Huis kunnen we schatten ontdekken die aan de oppervlakte nauwelijks zichtbaar zijn.

Het Vierde Huis is het huis dat te maken heeft met onze afkomst, wortels, alles wat we geërfd hebben, met inbegrip van allerlei eigendommen, goederen, onroerend goed. Onze achtergrond is via dit veld te vertellen.

Het vierde veld heeft veel te maken met traditionele waarden en onze houding daartegenover. We zouden kunnen zeggen dat het begrip ‘huis en haard’ zeer beschrijvend is wanneer het over dit astrologische huis gaat. Dit huis vertelt de inboorling waar hij of zij vandaan komt.

Dit veld is verbonden met de manieren waarop de inboorling familietraditie zou bewaren en voortzetten en hoe hij of zij het concept van familie in het algemeen ziet.

Het Vierde Huis vertegenwoordigt de basis van je begin, de hoekstenen waarmee je begint en je eigen levenspad opbouwt.

Het Vierde Huis vertegenwoordigt ook de latere jaren van het leven, de laatste jaren. Het is het huis van het einde en van alles wat je hebt bereikt.

Uranus in de Mythologie

Uranus was een oer-hemelgodheid en de vader der titanen, in de Griekse mythologie. Volgens de mythen was hij de zoon van Gaia, de Aarde, en tevens haar echtgenoot. In de Griekse kosmogonie was Gaia het essentiële element, de eerste die uit Chaos voortkwam, een vrouwelijk principe van alle schepping. Gaia was al-scheppend en al-voedend principe.

Al het andere was het gevolg van haar activiteit. Gaia baarde Uranus, zonder mannelijk principe; zij schiep deze hemelgodheid. Naast Uranus schonk Gaia het leven aan Ourea, grote bergen en Pontus, de zee.

Hoewel alleen Uranus de gehele wereld omvatte, zo is Gaia met hem versmolten en schonk het leven aan titanen, mannelijke en vrouwelijke.

Kinderen van Uranus en Gaia waren Oceanus, Coeus, Cronus, Iapetus, Hyperion, Crius, Tethys, Theia, Phoebe, Rhea en Themis , Cyclopen met één oog en reuzen met honderd handen, hecatoncheires.

Hun nageslacht was nogal een kleurrijk, intimiderend en machtig lot. Uranus haatte zijn kinderen en hij stond niet toe dat ze naar buiten kwamen en het daglicht ontmoetten.

Hij zou ze verbergen in Gaia’s schoot, terwijl zij ze als een last ervoer en deze last deed haar allerlei sluwheden bedenken. Zij schiep een grote sikkel en riep haar kinderen op; zij wilde dat zij hun vader Uranus zouden straffen voor zijn daden.

Alle titanen stonden weigerachtig tegenover deze gevaarlijke taak; allen behalve Kronos (wij kennen hem in de Romeinse mythologie als Saturnus). Kronos beloofde zijn moeder dat hij zou doen wat zij wilde.

Toen Uranus naar Gaia kwam om met haar de liefde te bedrijven, wachtte Kronos hem in de schaduwen op. Hij greep zijn vader bij zijn geslachtsdelen en met behulp van de sikkel die zijn moeder hem had gegeven, castreerde hij Uranus.

Uit druppels van Uranus’ bloed werden Erinyes geboren, reuzen en Meliae, een klasse van nimfen. Zijn afgesneden delen kwamen in de zee terecht en uit het schuim eromheen werd Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid geboren.

Na deze daad ontmoette Uranus Gaia nooit meer; de aarde en de hemel scheidden zich. In plaats daarvan versmolt de aarde met de zee, en deze nieuwe vereniging resulteerde in nieuwe nakomelingen, de vijf zeegoden. De mythe van Uranus wordt in verband gebracht met het begin van de wereld.

In de Romeinse mythologie werd hij vereenzelvigd met Coelus, de god van de hemel, de zoon van Aether, de godin van het eeuwige licht. In deze versie was hij de vader van Vulcanus, Mercurius, Saturnus en Venus.

Uranus in de Astrologie – Planeten in Huizen

Het verhaal van Uranus is interessant, maar laten we eens kijken of er enige overeenkomsten waren met de astrologische Uranus.

Uranus is in de astrologie een planeet die het begin vertegenwoordigt, net zoals in de mythe Uranus een van de eerste, oergoden was of, beter gezegd, een personificatie van de hemel zelf. Uranus is de eerste van de zogenaamde transcendentale planeten, een van de ‘nieuwe’ planeten, ontdekt eeuwen na de planeten die mensen met het blote oog konden zien.

Uranus vertegenwoordigt alles wat zich hier en nu afspeelt. Dit is de planeet van de nieuwe start, van een revolutionaire verandering van plotselinge en radicale veranderingen. Het symbool van Uranus is het kruis van materie tussen twee halve cirkels, boven een cirkel.

Het betekent dat de ziel verbonden is met de materie en dat we door de scheppende kracht van de geest onze geest op een hoger niveau kunnen brengen.

Uranus is een voorbode van verandering en vernieuwing; alles wat nieuw, modern en zelfs futuristisch is, wordt met deze transcendente planeet geassocieerd. Uranus symboliseert geniale ideeën, geniale geest, originaliteit, uniciteit en alles wat ongewoon, ingenieus, excentriek is, boven de massa uitstijgt.

Hoewel van Uranus, als een transcendente, verre en trage planeet, wordt gezegd dat hij geen sterke invloed heeft op individuele levens, als er sterke aspecten zijn, zal zijn effect wel zichtbaar zijn.

De kinderen van Uranus, zo heten deze die door deze revolutionaire planeet worden gedomineerd, zijn degenen wier ideeën zeker een stempel in de wereld zullen drukken. Uranus vertegenwoordigt de vernietiging van oude gevestigde regels en het instellen van nieuwe regels en nieuwe orde.

Revolutionaire bewegingen, opstanden, activisme en al dergelijke grote plannen en massale veranderingen worden in verband gebracht met de werking van deze planeet. Uranus heeft ook te maken met psychologie, occultisme en metafysica.

De aartsengel Uriel, die ‘de vlam van God’ vertegenwoordigt, wordt geassocieerd met deze rebelse planeet. Mensen roepen zijn naam wanneer ze behoefte hebben aan verandering. De engel bevrijdt ons van onze mentale en emotionele ketenen en leert ons over de kracht van magnetisme.

Het effect van Uranus is vergelijkbaar; dit is de planeet van de bevrijde geest, van plotselinge en onverwachte veranderingen en alles wat nieuw, innovatief en vindingrijk is.

Uranus in het Vierde Huis – Uranus in het Vierde Huis

Wat krijgen we als deze rebelse planeet in het huis van de traditie zit? Nou, ze hebben bepaalde elementen gemeen, in de eerste plaats. Beide hebben te maken met begin, hoewel hun aard zeer verschillend is.

Het Vierde Huis gaat over stabiliteit en onderhoud, terwijl Uranus alles te maken heeft met revolutie, uitvinding en vernietiging van het oude.

In die zin lijken ze veel tegenover elkaar te staan. Er zijn echter manieren waarop de twee idealen zouden kunnen samensmelten en ongelooflijk geweldig zouden kunnen werken.

Als de aspecten van Uranus binnen het vierde veld positief waren, zou de ongelooflijk krachtige vernieuwende en revolutionaire energie van Uranus kunnen worden gebruikt om traditionele waarden te behouden en voort te zetten op een frisse, nieuwe manier.

Er is altijd behoefte aan verandering; zonder veranderingen is er geen groei, geen vooruitgang. Het betekent echter niet dat alles uit het verleden moet worden vernietigd, verlaten en vergeten, integendeel.

Door de kracht van Uranus zou een inboorling met zo’n astrologische combo met briljante ideeën kunnen komen die de traditie op de een of andere manier zouden transformeren, maar niet op een manier dat ze haar echte waarde zou verliezen.

Laten we een plastisch voorbeeld geven. Stel dat uw familie een lange traditie heeft in het maken van een uniek soort aardewerk. U hoeft het procédé of het uiterlijk van het product niet te veranderen, maar u zou het op een nieuwe, moderne manier kunnen promoten, u zou het kunnen opnemen in een modern project of wat dan ook.

Uranus is een vindingrijke planeet en hij zou op dit gebied geweldig kunnen werken, als de aspecten gunstig waren.

Omdat dit het gebied is dat verbonden is met familie, huis en stabiliteit, kan Uranus in het Vierde Huis de inboorling inspireren om nieuwe manieren te vinden om voor het gezin te zorgen of om quality time door te brengen met de geliefden.

Er zouden ook enkele tamelijk indrukwekkende innovatieve manieren kunnen zijn om het huishouden in te richten en te organiseren. Moderne apparatuur en decoraties kunnen uw thuiservaring op een aangename manier opwaarderen.

Uranus in 4e Huis – Onconventionele Familie

Er is een andere manier om naar deze combo te kijken. Het hangt allemaal af van individuele aspecten en het hele complex van de geboortehoroscoop van de inwoner.

Veel mensen met Uranus in het Vierde Huis komen uit onconventionele gezinnen, die opgroeien in een omgeving die dichter bij een hippiecommune staat dan bij een traditioneel gezin. Velen van hen verhuizen veel tijdens hun jeugd, reizen de wereld rond, zonder een stabiele thuisbasis in het gezin.

Zij zijn gewend aan beweging en een onvoorspelbare levensstijl, wat hen tot onconventionele mensen maakt. Zij zijn ongelooflijk vrijgevochten en ruimdenkend, zeer vriendelijk en interessant om bij zich te hebben.

Hun ervaring van de wereld is uniek, breed, en vol opwinding en veranderingen. Nu, dit soort levensstijl is niet voor iedereen.

Of de inboorling het inspirerend en opwindend zou vinden of chaotisch en lastig, hangt af van andere aspecten in een geboortehoroscoop. Deze autochtonen zijn veelzijdig, zeer flexibel, en in staat hun behoeften aan te passen aan allerlei omstandigheden en condities.

Ze hebben geleerd flexibel te zijn, want ze komen meestal van ouders die zeer liberaal en open van geest zijn.

Ze hebben ook geleerd zich om mensen te bekommeren, maar nooit ten koste van zichzelf. Dit maakt inboorlingen van het Vierde Huis Uranus tot ruimhartige, tolerante mensen, met een sterke zelf-integriteit, mededogend en humanitair.

Zij beschouwen alle mensen van de wereld als hun verwanten. Hun naaste vrienden zijn een deel van hun familie.

Gesponsord

Loading…

Meer interessante artikelen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.