UCUM

Beschrijving:

De Unified Code for Units of Measure is een codesysteem bedoeld om alle meeteenheden te omvatten die heden ten dage worden gebruikt in de internationale wetenschap, techniek en handel. Het doel is het vergemakkelijken van ondubbelzinnige elektronische communicatie van hoeveelheden samen met hun eenheden. De nadruk ligt op elektronische communicatie, in tegenstelling tot communicatie tussen mensen. Een typische toepassing van de Unified Code for Units of Measure zijn elektronische gegevensuitwisselingsprotocollen (EDI), maar er is niets dat het gebruik ervan in andere vormen van machinecommunicatie in de weg staat. De Unified Code for Units of Measure is geïnspireerd door en sterk gebaseerd op ISO 2955-1983, ANSI X3.50-1986, en HL7’s uitbreidingen genaamd ISO+. De respectieve ISO- en ANSI-normen zijn beide getiteld Representation of units in systems with limited character sets, waarbij ISO 2955 verwijst naar SI en andere eenheden van ISO 1000-1981, terwijl ANSI X3.50 ISO 2955 uitbreidt met U.S. customary units. Omdat deze normen de beperking van beperkte karaktersets in hun naam dragen, lijken zij vandaag minder waarde te hebben waar grafische gebruikersinterface en laserprinters wijdverbreid zijn, hetgeen de reden is waarom de Europese norm ENV 12435 in zijn clausule 7.3 ISO 2955 verouderd verklaart. ENV 12435 is uitsluitend gewijd aan de communicatie van metingen tussen mensen in beeldscherm en drukwerk, en geeft geen codes die kunnen worden gebruikt in de communicatie tussen systemen. De ENV 12435 bevat zelfs geen specificatie die de communicatie van eenheden van het ene systeem naar het scherm of de printer van een ander systeem mogelijk maakt. Het probleem van de weergave van eenheden in de gemeenschappelijke stijl die door de 9e Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) in 1947 werd gedefinieerd, is niet alleen de tekenset. Hoewel de Unicode Standard en zijn voorganger ISO/IEC 10646 de rijkste tekenset ooit is, volstaat dit nog niet om de weergave van eenheden te specificeren omdat er belangrijke typografische details zijn zoals superscripts, subscripts, romein en cursief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.