Spirituele Redenen voor het Vegetarische Dieet

Wanneer we denken aan de voordelen van een vegetarisch dieet, verbinden we deze vaak met de gezondheid van ons lichaam. Artsen en medische onderzoekers hebben deze voordelen beschreven en hebben vegetarisme aanbevolen om ziekten te verminderen en bij te dragen aan onze gezondheid en ons welzijn. Naast het verbeteren van ons lichamelijk welzijn, heeft vegetarisme ook voordelen voor onze geest en ziel.

Door de geschiedenis heen hebben veel mensen een plantaardig dieet aangenomen voor meer dan alleen hun lichamelijke gezondheid. Door de vooruitgang in de medische wetenschap is het effect van voeding op ons lichaam pas recent wetenschappelijk bewezen. Waarom zijn mensen, zonder wetenschappelijk bewijs, door de eeuwen heen vegetariër geworden? Zijn er andere redenen dan de gezondheid van het lichaam om vegetariër te zijn?

Het universum van vegetariërs wordt bevolkt door spiritueel verlichte mensen. Filosofen, denkers, schrijvers, burgerlijke leiders en humanitaristen door de geschiedenis heen hebben ook het vegetarisch dieet aangenomen. Vele atleten werden vegetariër en kregen erkenning voor hun uitstekende prestaties. Wat wisten zij over het vegetarisch dieet dat ook ons tot nadenken kan stemmen?

Het in acht nemen van geweldloosheid

Vegetarisme is in overeenstemming met het leiden van een leven van geweldloosheid. Vele geloofstradities onderwijzen een gemeenschappelijk principe – gij zult niet doden. De Gulden Regel vraagt ons anderen te doen zoals wij willen dat anderen ons doen. Als we dit toepassen op ons leven, betekent dit dat we anderen niet zouden willen doden.

We hoeven alleen maar naar dieren te kijken – zoals een kalkoen, koe of kip die geslacht wordt voor voedsel of een vis die gevangen zit aan een vishaak die kronkelt van de pijn – om te beseffen welk lijden zij ondergaan bij deze gewelddadige daden. Als we de gouden regel zouden toepassen, zouden we zeker weten dat we niet zouden willen dat ons dat wordt aangedaan.

Er zijn mensen die misschien denken dat dieren, vogels en vissen niet bij bewustzijn zijn. Denk echter aan hen die een huisdier bezitten, zoals een hond of een kat. Zij behandelen het dier alsof het een menselijk lid van het gezin is. De lagere levensvormen hebben misschien niet het vermogen zichzelf te kennen zoals de mens, maar zij vallen wetenschappelijk gezien zeker onder de noemer van levende vormen – zij groeien, ademen, eten en planten zich voort. Zij voelen ook pijn. Als we geweldloos zijn, kunnen we het niet verdragen om enig wezen pijn te zien lijden, of het nu mensen of dieren zijn, en we willen ervoor zorgen dat wij niet de veroorzakers van die pijn zijn.

De grote kunstenaar Leonardo da Vinci was een vegetariër die een groot mededogen had. Telkens als hij een gekooide vogel zag, betaalde hij de eigenaar voor de kooi en de vogel. Dan opende hij het deurtje van de kooi en keek hoe de vrolijke vogel de vrijheid tegemoet vloog. Geweldloosheid erkent dat alle dieren en alle mensen kinderen van God zijn. Zij die door meditatie naar binnen gaan, beseffen dat het licht van de Schepper dat in ons schijnt, hetzelfde licht is dat in alle levensvormen schijnt.

We zijn wat we eten

Een andere spirituele reden om vegetariër te zijn, is te voorkomen dat we ons spirituele bewustzijn verlagen met de trillingen van de dieren die we tot ons nemen. Wanneer we een dier eten, maken we dat dier een deel van ons. We nemen niet alleen het lichaam van het dier in, maar ook de vibraties van dat dier en hun hormonen.

Denk aan de angst die een dier zou voelen aan het eind van zijn leven, gekooid en mishandeld, en dan op weg naar het slachthuis. Denk aan de enorme angst en paniek die het dier ervaart als het gedood wordt. We weten dat wanneer we angst ervaren, de hormonen cortisol en adrenaline in ons lichaam vrijkomen. Zij beïnvloeden ons door het lichaam in stress te brengen en lichaamsfuncties af te breken. De hormonen cortisol en adrenaline blijven in het geslachte dier, en wanneer we dat dier eten, worden ze een deel van ons.

Toen de Romeinse dichter Seneca, toen hij de leer van Pythagoras leerde, vegetariër werd, vond hij de verandering een gelukkige verandering en ontdekte hij tot zijn verbazing dat zijn “geest alerter en meer verlicht” was geworden. Albert Einstein, de grote natuurkundige, was zo overtuigd van het effect dat een vegetarisch dieet op onze natuur kan hebben, dat hij geloofde dat vegetarisme, als het universeel zou worden aangenomen, zou leiden tot een grote verbetering van de menselijke conditie.

Liefde voor allen

Liefde voor allen strekt zich uit tot alle levensvormen, inclusief insecten, reptielen, vissen, vogels, en zoogdieren. Alles liefhebben betekent ook de hele schepping liefhebben. Het principe van liefde voor allen inspireerde de stichters van verschillende godsdiensten tot een vegetarisch dieet, omdat zij erkenden dat dieren onze jongere broeders en zusters in God zijn.

Daartoe is er een prachtige anekdote uit het leven van Franciscus van Assisi. Op een dag zag hij een man die twee lammeren op zijn schouders droeg. Franciscus vroeg hem wat hij met de lammeren deed. Toen de man antwoordde dat hij ze naar de markt bracht voor verkoop aan het slachthuis, werd het hart van Franciscus vervuld van medelijden met de dieren. Er wordt gezegd dat hij de jas die hij aanhad ruilde voor de lammeren en de dieren onder de hoede van een vriend stelde met de opdracht te zorgen voor het welzijn van de lammeren en ze niet te doden of op welke manier dan ook te schaden.

Op dezelfde manier moeten wij liefdevol en zorgzaam zijn voor al Gods schepselen. We moeten ons hart openen om alle levensvormen, zelfs de lagere levensvormen, in liefde te omarmen.

Dienst aan het milieu en de planeet

Een vegetarisch dieet ondersteunt de zorg en liefde voor dieren en een beter gebruik van de hulpbronnen van de aarde, die nodig zijn om de mensheid nu en in de toekomst in stand te houden.

Het woord ecologie komt van het woord oikos, dat “thuis” betekent. Ecologen beschouwen de hele planeet als ons thuis. Net zoals we ons huis niet willen vervuilen, ons drinkwater niet willen vervuilen, onze kinderen niet willen verstikken met schadelijke gassen, of de hulpbronnen die nodig zijn om ons huis te onderhouden niet willen vernietigen, waarom zouden we deze dingen dan wel willen doen met ons universele huis, de aarde?

Wat betreft het behoud van de hulpbronnen van de aarde door middel van een vegetarisch dieet, hebben wetenschappers uitgelegd dat het graan dat nodig is om één koe te voeden die voor voedsel wordt geslacht, gebruikt zou kunnen worden om een veelvoud daarvan aan mensen te voeden. Kijkend naar de aarde en een groeiende bevolking, biedt het vegetarisch dieet een efficiënter gebruik van onze hulpbronnen. Het is een vorm van onbaatzuchtige dienstverlening aan het milieu en de planeet, omdat meer mensen nu en in de toekomst gevoed zouden kunnen worden.

Voordelen voor Meditatie

Een van de spirituele redenen om vegetariër te zijn is het stimuleren van iemands meditatie. In meditatie, als we onszelf als ziel willen ervaren, versnelt een vegetarisch dieet onze vooruitgang. Om de sferen van licht en liefde binnen te gaan, moeten we ethische deugden ontwikkelen. We moeten de zuiverheid van hart hebben waardoor we de Schepper kunnen ervaren. Door dit dieet te volgen, ontwikkelen we geweldloosheid, liefde en dienstbaarheid aan andere levensvormen.

Spiritualiteit houdt zich niet alleen bezig met onze eigen innerlijke ontwikkeling, maar is een manier van leven waarin we liefde en zorg hebben voor al het leven in de schepping. Spiritualiteit houdt in dat we dichter bij onze ware aard komen, ons ware Zelf, dat één is met God. Net zoals God liefde is, is de weg terug naar God ook door liefde. Wanneer we liefdevol zijn naar alle mensen en alle vormen van leven, zijn we op de weg terug naar God. Zij die succesvol zijn geweest op het spirituele pad weten dat vegetarisme helpt bij meditatie en spirituele vooruitgang. Als we eenmaal de goddelijkheid beseffen die alle vormen op onze planeet verlevendigt, zullen we vrede en liefde verspreiden waar we ook gaan.

Uittreksel en herdruk uit “Het Vegetarische Dieet: Zeven Spirituele Redenen voor Vegetarisme” door Sant Rajinder Singh Ji (Radiance Publishers 2011).

Als je geïnteresseerd bent om meer te leren over spirituele gezondheid en welzijn, bekijk dan dit tot nadenken stemmende interview met Renee Mehrra die in dialoog gaat met de wereldberoemde spirituele meester, Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, over het belang van de integratie van spirituele gezondheid in ons leven. Uw gezondheid doet er toe met Sant Rajinder Singh Ji Maharaj . Your Health Matters is een innovatieve gezondheidsserie waar experts diepgaande inzichten geven in kritieke kwesties van de volksgezondheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.