Politiek en religie, 1640-1800

Aan de vooravond van de burgeroorlog in 1642 was er in Wales veel sympathie voor de koningsgezinde zaak. Maar de parlementariërs vonden ook aanhangers onder sommige landeigenaren, zoals Robert Devereux, 3e graaf van Essex, en Thomas Myddelton, en onder personen die de puriteinse zaak waren toegedaan, zoals de schrijver Morgan Llwyd en de ijverige soldaat John Jones van Maesygarnedd. Het was echter vooral in de aangrenzende graafschappen en in Pembrokeshire dat de puriteinse invloed en commerciële contacten steun voor de parlementaire zaak konden winnen. Het opleggen van de parlementaire macht aan Wales en de inbeslagname van de eigendommen van de koningsgezinden wekten wrevel op, en puriteinse missionarissen kwamen terecht in wat zij beschouwden als een duistere uithoek van het land. De Act for the Propagation of the Gospel in Wales (1650) stelde een dwingende autoriteit in die zowel het politieke als het religieuze leven omvatte, maar de staatsbemoeienis bleef grotendeels onproductief.

Tijdens het Interregnum ontstonden er niettemin Dissenting congregations, die de basis zouden leggen voor enkele van de blijvende invloeden van het moderne leven in Wales. De meest radicale waren de Quakers die, vooral in Montgomeryshire en Merioneth, niet alleen doorgedrongen waren in de Anglische grensgebieden maar ook in het hart van de Welsh sprekende gebieden. Zij kregen te maken met de vijandigheid van zowel kerkelijken als andere Dissenters, werden onderdrukt met een strengheid die alleen de rooms-katholieken kenden en werden in groten getale gedwongen te emigreren naar Pennsylvania. Aan de andere kant vestigden kleine verzamelde kerken van Congregationalisten en Baptisten, die een Calvinistische theologie hadden en wier geloof en persoonlijk gedrag werden beheerst door een strikte code die in hun kerkverbond was uiteengezet, de Dissenting traditie binnen plattelandsgemeenschappen en kleine steden.

In de 18e eeuw werd het Methodisme een nieuwe en krachtige invloed. Op gang gebracht door een opwekkingsbeweging van grote intensiteit in de jaren na 1735, werd het Methodisme binnen de gevestigde kerk in stand gehouden door middel van plaatselijke genootschappen en een centrale vereniging. De gecombineerde invloeden van de oude Dissent en het nieuwe Methodisme veranderden echter uiteindelijk de religieuze overtuiging van het Welshe volk ten koste van de gevestigde kerk. Hoewel de kerk talrijke geleerden en toegewijden telde, onder wie Griffith Jones, wiens circulerende scholen een enorme bijdrage leverden aan de groei van de geletterdheid, ging zij gebukt onder armoede en een gebrekkige leiding. Zo maakte de afscheiding van de Methodisten van de Anglicaanse kerk de uiteindelijke triomf van de non-conformisten onvermijdelijk.

Methodisme en Dissent waren niet de enige invloeden die in het 18e-eeuwse Wales werkzaam waren. De veerkracht van een inheemse cultuur die niet langer afhankelijk was van traditionele bronnen van mecenaat uitte zich in een patriottisch elan voor het behoud van een cultureel erfgoed dat bedreigd werd door de voortschrijdende anglicisering. Hoewel de voorstanders zich baseerden op Welshe wetenschappelijke prestaties, met name die van Edward Lhuyd, had Wales geen academische instellingen die in staat waren het werk van romantische antiquaren die teruggrepen op de Keltische mythe en het Britse druïdisme kritisch te beoordelen. Ondanks haar tekortkomingen was de 18e-eeuwse culturele beweging een belangrijke uiting van de vindingrijkheid van een pre-industriële samenleving bij het beschermen van haar erfgoed. Een van de sleutelfiguren was Edward Williams (Iolo Morganwg), wiens inspanningen een breed scala van literaire en historische studies omvatten en die ook het politiek radicalisme vertegenwoordigde dat door de Franse Revolutie was geïnspireerd. Radicale overtuigingen werden slechts door een kleine minderheid aangehangen, sommigen van hen excentriekelingen en anderen vooraanstaande expats, maar hun inspanningen markeerden een belangrijke fase in de opkomst van een uitgesproken Welsh politiek bewustzijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.