Persoonlijk Karma Scheidt Tweelingvlammen

De Meesters Sponsoren Tweelingvlammen, dragen hun Karmische Last

De Meester Morya spreekt tot ons over het sponsoren van tweelingvlammen door de opgestegen meesters.

Begrijp dat de hoogste en meest volmaakte liefde begint met je individuele uitdrukking van het hart, de expansie van die vlam van liefde totdat alle irritatie is verteerd en trots niet en je voor je God staat, waarlijk waardig voor welke zegen dan ook die kan worden gegeven.

Voor zover persoonlijk karma de sleutelfactor is die tweelingvlammen scheidt en voor zover het wenselijk is dat tweelingvlammen zich verenigen in dienstbaarheid, is de x-factor die het verschil kan maken de intrede van een van de Opgestegen Meesters of van Padma Sambhava of Gautama of Sanat Kumara om die vereniging te sponsoren door te beloven het karma op zich te nemen dat deze zielen wel uit elkaar houdt.

Dit sponsorschap is als het sponsorschap van de individuele chela, behalve dat het het gezamenlijke sponsorschap van de twee is.

Gebed van Tweelingvlammen om Karma in evenwicht te brengen, in harmonie te dienen

Dit is dan een oproep die je in je gebeden zou moeten opnemen. Het is een oproep die zegt:
“O God, ik verlang de beste dienst te bewijzen en mijn innerlijke gelofte met mijn tweelingvlam te vervullen.

“Als het zo is dat karma ons scheidt en daarom onze dienst, bid ik, laat de Here God het dan voor een uur en een jaar opzij zetten, zodat we ons waardig kunnen tonen, de rechte voren kunnen ploegen, in dienst kunnen treden van onze God en ons land en van de vrijheid in de wereld, zodat we er samen voor kunnen kiezen om dat karma in evenwicht te brengen. En wij kiezen ervoor om dat te doen, Here God.

“Wij beloven dus, wat er ook moge komen, dat als wij verenigd zijn, wij in harmonie zullen dienen door de genade van God om eerst het karma in evenwicht te brengen dat een Opgestegen Meester op zich heeft genomen, zodat diegene niet voor ons de last hoeft te dragen die werkelijk de onze is.”

Dit gezegd hebbende, is het belangrijk dit gebed en wat u eraan hebt toegevoegd op papier te zetten in uw eigen schrift, met de datum zorgvuldig gegraveerd en voorzien van uw handtekening. U kunt het in het boek van het Eeuwig Evangelie steken (Climb the Highest Mountain Book 1, Path of the Higher Self van Mark en Elizabeth Clare Prophet).

U moet uzelf eraan herinneren om Aartsengel Michael aan te roepen om de hoogste ontmoeting te verdedigen en alle bedriegers van uw tweelingvlam te binden.

Want zodra het verlangen is ingesteld en het zeil is gehesen op uw schip, zal de valse hiërarchie degenen van aantrekking, van glamour of van zwaar karma of zelfs de inwijders sturen die uit de diepten van duisternis komen en zich voordoen als de Krishna, de heilige van God die de uwe is.

Voorbereiden op de volmaakte eenheid: het gebed en de oproep bewaren

Om zich voor te bereiden op de volmaakte eenheid, moet men de visie hebben en de innerlijke band met God die iemand vertelt van het op de loer liggende gevaar. Houd dus het gebed en de oproep vol.

En wanneer alle beproevingen zijn doorstaan en de gezondene is gezonden, bedenk dan dat het doel van dat samenzijn werkelijk allereerst is het in evenwicht brengen van dat karma en de bevrijding van de Opgestegen Meester die u inderdaad heeft gesponsord en een prijs heeft betaald, waarvan het begrip niet de uwe zal zijn totdat u op een dag uzelf zult aanbieden om de prijs voor een ander te betalen.

De opgestegen en niet-opgestegen tweelingvlam

Nou, het komt vaak voor dat juist deze oproep resulteert in de opgestegen tweelingvlam die de niet-opgestegen nadert.

En daardoor kan de vereniging van harten, zo boven zo beneden, vervuld worden als de opgestegen tweelingvlam de balans van het karma vasthoudt terwijl de ongeascendeerde tweelingvlam versnelt op het Pad.

Deze vereniging kan zo groot worden dat de opgestegen Meester en de ongeascendeerde chela als één over de aarde kunnen lopen op innerlijke niveaus, en de Elektronische Aanwezigheid van de opgestegen tweelingvlam kan zijn op de ongeascendeerde.

Dus die ongeascendeerde, een aura van volledigheid hebbend, presenteert daarom aan anderen een kracht, een liefde, een vermogen om te geven omdat de bron heelheid is, eenheid is.

Aardse Relaties- Te persoonlijk of onpersoonlijk

Dit pad van de vereniging van de Opgestegen Meester met de ongeascendeerde tweelingvlam moet voor gebeden worden.

Sommigen onder u zijn niet in staat zich op een zeer persoonlijke wijze te verenigen met de Opgestegen Meester die uw tweelingvlam is, wegens tussenkomende persoonlijke relaties die, als ik het u mag zeggen, al te persoonlijk zijn geworden.

En als gevolg daarvan wordt zelfs de meest intieme communie in de geheime kamer van het hart met je Christus Zelf maar al te vaak onderbroken door het sympathieke hart dat meer is afgestemd op de sympathieën van andere menselijke wezens dan op de Christus van die menselijke wezens.

Aura van menselijke sympathieHet aurische profiel van het sympathieke hart, het hart van zelfmedelijden, is in pastelkrijt getekend door de Boodschapper door Saint Germain. Je kunt de neerwaartse trek ervan zien en de modderige aura die het produceert.

Het hart is afgebeeld druipend van een rood-oranje menselijke sympathie, die naar de zonnevlecht valt, de ziel en het zielsbewustzijn kleurt, en uiteindelijk resulteert in misbruik van de basis-van-de-wervelkolom chakra.

De tegenpool van dit soort miskwalificatie van het hart komt tot uiting in degene die al te onpersoonlijk is en daardoor geen momentum heeft voor het vrijmaken van de vuren van het hart in liefde tot broeder of zuster of pelgrims op het pad van het leven.

Dus, terwijl het niet uitoefenen van het hart resulteert in hardheid van hart, maakt het misbruik ervan het emotioneel en neergebogen met die trilling van medelijden – medelijden, zeg ik u, dat niet in staat is zichzelf of de vriend te verheffen.

Leer de Discriminatie van het Hart

Wat je ook ziet in de wereld kan geheeld worden door de wetenschap van het gesproken Woord door de vereniging van de ziel met de IK BEN Aanwezigheid, met de Opgestegen Meesters, en met de tweelingvlam, eerst op het niveau van het Christus Zelf en dan in alle niveaus van zijn.

Doe niet bezorgd dat het leven hard kan zijn of dat situaties pijnlijk kunnen zijn. Dit zijn uiterlijke dingen en uiterlijke omstandigheden.

Leef in het oog van de vlam in het centrum van het hart. Voer uw taken uit met vreugde. Vervul alle dingen. En win uw vrijheid, niet om te ontsnappen maar om vrij te zijn de wereld te helen.

Dus laat ons de rollen omdraaien. Blijf bij ons, dan, om de discriminatie van het hart te leren.

Door de Opgestegen Meester El Morya, van de conferentie “Born Free to Love: The Mission of Twin Flames Today – How to Join Forces with Your Twin Flame for Freedom,” gepubliceerd in de Pearls of Wisdom®, vol. 28 no. 33

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.