Laten we ons richten op gevalideerd leren in plaats van falen

Komend uit een waterval delivery achtergrond waar falen koste wat kost vermeden moest worden, heb ik me verbaasd over de agile tolerantie voor falen. Als ik een stuk taart kreeg voor elke keer dat ik iemand de “we moeten falen om te leren” mantra hoorde herhalen, dan had ik een paar maanden geleden al op dieet gemoeten.

Leren door te falen is de oplossing bij uitstek geworden om met onzekerheid, problemen of risico’s om te gaan. Het wordt vaak ook beschouwd als een vrijbrief om “te zien wat er gebeurt” en “onderweg iets te leren”.

Voor alle duidelijkheid, ik geloof volledig in de kracht van leren van fouten maken. Veel succesvolle ondernemers leerden van hun mislukkingen en werden uiteindelijk succesvol. Het probleem met de “zie wat er gebeurt” aanpak is dat het vaak leidt tot verspilling. Tijd is vaak een kritieke factor als gevolg van beperkte middelen of concurrentiedruk. Daarom is het voor veel organisaties van vitaal belang om deze middelen efficiënt en effectief te gebruiken.

Wat meer is, het probleem is dat “leren door te falen” een noodoplossing is geworden, terwijl het primaire doel toch zou moeten zijn om te leren en tegelijkertijd de impact van falen te minimaliseren? Zoals Eric Ries in de Lean Startup opmerkt:

“Leren is het oudste excuus in het boek voor het mislukken van de uitvoering. Het is waar managers op terugvallen als ze er niet in slagen de beloofde resultaten te behalen. We zijn bijzonder creatief als het erom gaat aan te tonen wat we hebben geleerd. We kunnen allemaal een goed verhaal vertellen als onze baan, carrière of reputatie ervan afhangt.”

In plaats van alleen maar “te zien wat er gebeurt”, pleit Ries voor gevalideerd leren. Gevalideerd leren is “een kleine eenheid van vooruitgang die snel kan worden geverifieerd om te bepalen of een gekozen richting juist is.” De theorie van gevalideerd leren moedigt ondernemers aan om voortdurend te valideren en te meten wat het belangrijkst is voor klanten.

De term minimum viable product (MVP) wordt gedefinieerd als “een versie van een nieuw product waarmee een team de maximale hoeveelheid gevalideerd leren over klanten kan verzamelen met de minste inspanning.” Dit vereist dat een ondernemer van tevoren begrijpt welke learnings hij (of zij) wil valideren, of met andere woorden weet welke vragen hij wil beantwoorden. Deze vragen of veronderstellingen moeten zo meetbaar en nauwkeurig mogelijk zijn, gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar is.

De Scrum-gids ondersteunt deze denkwijze ook en gebruikt de term “empiricisme”. Empirisme gaat over het nemen van beslissingen op basis van bewijs, feiten en ervaring. Door periodieke inspectie en aanpassing is een Scrum-team in staat aannames te valideren en in een cyclus van continue incrementele verbeteringen te komen.

“Scrum is gebaseerd op de empirische theorie van procesbeheersing, of empiricisme. Empirisme stelt dat kennis voortkomt uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is.” (Scrum Guide 2017)

Gevalideerd leren zit ingebakken in Scrum. Door het incrementele en iteratieve karakter zijn Scrum-teams in staat om continu te leren met elke Sprint. Het is duidelijk dat er mislukkingen zullen zijn. Het is onmogelijk om alles in één keer goed te doen. De impact moet echter beperkt en beheersbaar blijven, omdat het team de lessen van deze mislukking kan meenemen in de volgende Sprint.

Daarnaast, vanwege de verankerde flexibiliteit, moedigt Scrum teams aan om gebruiker-centrisch te zijn. Dit maakt de vroege validatie van aannames met eindgebruikers. Voorbeelden van dergelijke validatietechnieken zijn gebruikersonderzoek, prototyping, A/B-testen of het meten van KPI’s door middel van analytics.

Dus ja, we moeten misschien falen om te leren. Maar falen mag nooit een doel op zich zijn. De primaire focus moet altijd liggen op het begrijpen van wat je wilt leren en valideren. Daarom verzoek ik u vriendelijk om de “laten we eens kijken wat er gebeurt”-benadering van leren te laten vallen. Telkens wanneer u iemand hoort zeggen: “We zullen dingen leren”, moet uw reactie zijn: “Wat en hoe precies?”.

Wilt u schrijven voor Serious Scrum of serieus discussiëren over Scrum?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.