Forensische autopsie

De forensisch patholoog gaat verder dan de loutere doodsoorzaak; hij moet alle feiten vaststellen, zowel dodelijke als niet-dodelijke, die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op het strafrechtelijk of civielrechtelijk proces. De doodsoorzaak wordt niet automatisch onthuld wanneer het lichaam wordt geopend; het is geen geïsoleerde tastbare en afgebakende entiteit; het is een concept – een mening – over het mechanisme of de gebeurtenis en als zodanig soms onderhevig aan verschillen in interpretatie. De gerechtelijke lijkschouwing vereist nauwgezette gedetailleerde beschrijvingen, metingen en documentatie.

Het doel van forensische lijkschouwingen is vast te stellen of de dood al dan niet het gevolg was van natuurlijke oorzaken. Ervaring in het onderzoeken van de plaats van overlijden in medisch-juridische zaken is belangrijk, want de evaluatie van de omstandigheden van overlijden kan doorslaggevend zijn bij het vaststellen van de doodsoorzaak – bijvoorbeeld zelfmoord. De autopsie kan op zichzelf niet volstaan om het opzet vast te stellen, terwijl de plaats van het overlijden en de omstandigheden onmiskenbaar bewijs kunnen leveren. Fotografische documentatie is belangrijk bij de medicolegale autopsie. De medisch-juridische lijkschouwing moet altijd volledig zijn om elke andere mogelijke doodsoorzaak uit te sluiten en mag dus nooit beperkt blijven tot een deelonderzoek. De identificatie van de overledene en van alle specimens die van het lichaam zijn genomen is van cruciaal belang; het tijdstip van overlijden en de bloedgroep moeten, indien mogelijk, worden vastgesteld. Bij alle lijkschouwingen, maar vooral in forensische gevallen, moeten de bevindingen tijdens de eigenlijke uitvoering van de procedure aan een stenograaf of registratie-instrument worden gedicteerd. Het verslag wordt vaak wettelijk bewijs en moet daarom volledig en nauwkeurig zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.