Consequentialistisch libertarisme

Wat consequentialistische libertariërs bepleiten wordt afgeleid uit een kosten-baten berekening, waarbij in ruime mate rekening wordt gehouden met de gevolgen. Het staat in contrast met het deontologisch libertarisme, dat het initiëren van geweld en fraude als immoreel beschouwt, ongeacht de gevolgen. In tegenstelling tot deontologische libertariërs zien consequentialistische libertariërs niet noodzakelijkerwijs alle gevallen van geweldpleging als immoreel en beschouwen zij geweldpleging niet als inherent immoreel (d.w.z. dat zij geen geloof in natuurrechten uitdragen). Hun standpunt is veeleer dat politieke en economische vrijheid tot de beste gevolgen leiden in de vorm van geluk en welvaart en alleen al om die reden moeten worden gesteund. Sommige libertariërs hebben een opvatting van het libertarisme die een mengvorm is van consequentialisme en deontologie.

In tegenstelling tot deontologische libertariërs zijn consequentialistische libertariërs voorstander van acties waarvan zij denken dat die gunstige gevolgen hebben, ongeacht of daarbij geweld wordt gebruikt. In tegenstelling tot deontologische libertariërs zijn sommige consequentialistische libertariërs voorstander van eminent domain, naast steun voor onvrijwillige belastingen. De politieke theoreticus David D. Friedman is voorstander van een consequentialistische vorm van anarcho-kapitalisme, waarbij de inhoud van de wet wordt gekocht en verkocht in plaats van dat er een wetboek is dat het initiëren van geweld verbiedt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.