3 Soorten nalatigheid bij ongevallen

Nalatigheid is een woord dat u vaak zult horen tijdens een letselschadeclaim in Texas. In het algemeen verwijst nalatigheid naar een schending van een zorgplicht. Het schenden van een plicht betekent het niet voldoen aan de verwachte normen van zorg. Om een schadevergoeding te krijgen in een letselschadeclaim in Texas, moet u of uw advocaat mogelijk de nalatigheid van de verweerder, of de schuldige partij, bewijzen. Hoewel er verschillende soorten nalatigheid bestaan, gaat het bij ongevallenclaims meestal om drie hoofdsoorten. Inzicht in de nuances van de juridische doctrine van nalatigheid kan u helpen bij uw claim.

3 Soorten nalatigheid

Comparatieve nalatigheid

Comparatieve nalatigheid verwijst naar de nalatigheid van een benadeelde partij, of eiser, naast die van de gedaagde partij. Als een eiser comparatieve schuld heeft aan een ongeval, betekent dit dat hij of zij ook heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Niet alle staten staan toe dat eisers die relatief schuldig zijn aan een ongeval, schadevergoeding eisen. Staten die nalatige eisers uitsluiten van schadeloosstelling gebruiken wetten voor contributieve nalatigheid. De meeste staten maken echter gebruik van wetten inzake vergelijkende nalatigheid of gewijzigde wetten inzake vergelijkende nalatigheid.

Texas is een gewijzigde staat van vergelijkende nalatigheid. In Texas kan een slachtoffer nog steeds op zijn minst een gedeeltelijke schadevergoeding van de andere partij krijgen als hij of zij heeft bijgedragen aan het ongeval in kwestie. De rechtbanken zullen de schadevergoeding van het slachtoffer verminderen met een dollarbedrag dat overeenkomt met zijn of haar percentage van schuld. Het slachtoffer moet echter 50% of minder verantwoordelijk zijn voor het ongeval om schadevergoeding te krijgen. Een schuldpercentage van 51% of meer betekent een schadevergoeding van 0 dollar voor de eiser.

Gross Negligence

Gross negligence overschrijdt het standaardniveau van nalatigheid. Het verwijst naar een extreme onverschilligheid of moedwillige of roekeloze veronachtzaming voor de veiligheid van anderen. Grove nalatigheid gaat verder dan eenvoudige onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzichtigheid en gaat over in een bewuste of roekeloze handeling tegen een andere partij. Iemand kan schuldig zijn aan grove nalatigheid als hij of zij de gevaren van zijn of haar handelingen kende, maar ze toch uitvoerde, zoals bij een ongeval met dronken bestuurders. Een grovelijk nalatig persoon kan opzettelijk, bewust of bewust iemand anders in gevaar brengen of de rechten van die persoon schenden.

In Texas behoudt een rechter zich het recht voor om een extra herstelbedrag toe te kennen aan een slachtoffer van een ongeval voor de grove nalatigheid van een verweerder, bekend als voorbeeldige of bestraffende schadevergoeding. Als een rechter vindt dat de acties van de verweerder voldoen aan de definitie van grove nalatigheid, kan hij of zij extra schadevergoeding toekennen als een vorm van straf tegen de verweerder, om de gemeenschap te laten zien dat de rechter dat soort roekeloosheid niet zal tolereren. Grove nalatigheid gaat vaak samen met gebroken wetten en strafrechtelijke aanklachten voor de daden van een gedaagde.

Veroorzakelijke aansprakelijkheid

Voorzakelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verantwoordelijkheid die een entiteit heeft over de nalatigheid van een ander in haar rechtsgebied of onder haar controle. De overheid is bijvoorbeeld plaatsvervangend aansprakelijk voor de handelingen van openbare scholen, buschauffeurs en overheidsagenten. Een ouder of eigenaar van een huisdier is plaatsvervangend aansprakelijk voor een minderjarig kind of dier. Een werkgever is plaatsvervangend aansprakelijk voor zijn werknemers. Aangezien de wet deze agenten niet voor zichzelf verantwoordelijk kan houden, zal zij in plaats daarvan de meester verantwoordelijk houden voor nalatigheid.

Vicariele aansprakelijkheid kan een benadeelde vaak een betere schadevergoeding opleveren dan hij of zij had kunnen krijgen van de agent alleen. Een ziekenhuis aansprakelijk stellen voor de wanprestatie van een verpleegster, bijvoorbeeld, levert over het algemeen een betere verzekeringsdekking op dan een rechtszaak tegen de individuele verpleegster. In andere gevallen kan een slachtoffer een claim indienen die hij of zij anders niet had kunnen indienen, zoals tegen een hond of een kind. Neem contact op met een Dallas letselschade advocaat om vragen te stellen over de soorten nalatigheid die uw zaak in Texas kan inhouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.