Uránusz a 4. házban

Az Uránusz a 4. házban olyan asztrológiai kombináció, amely első látásra kissé ellentmondásosnak tűnik.

Az Uránusz az újítás és a változás hírnöke, míg a 4. ház a hagyomány, a stabilitás és a fenntartás területe. A dolgok azonban sosem olyan egyszerűek, mint amilyennek kívülről látszanak.

Asztrológiai horoszkópok, színes és egyedi mintáikkal együtt, értékes információkat tárnak elénk, amelyeket magunktól aligha vennénk észre.

Asztrológiai házak életünk meghatározott területeit képviselik, míg a házakban található bolygók az életünket alkotó fogalmakkal kapcsolatos tapasztalatainkat befolyásolják. A bolygóknak saját energiáik és jelentéseik vannak. A házakkal együtt egy bennszülött sorsának egyedi mintázatát alkotják.

Asztrológiai házakba való betekintés nagyon hasznos. Segít felismerni a lehetőségeidet, és jobban megérteni, honnan jöttél, és hová tartasz esetleg.

Negyedik ház az asztrológiában

A negyedik asztrológiai ház a születés, a család, az ősök öröksége és a szülői befolyás területe a szülött életében.

A negyedik ház az a terület, ahol védelmet, biztonságot és kényelmet keresünk, a meghitt családi otthon és a családon belüli biztonságérzet területe. Ehhez a mezőhöz kapcsolódnak a stabilitás, a hagyomány, az ősök, a történelem és a hazafias értékek fogalmai.

A negyedik mező alakítja ki az ember hozzáállását minden említetthez. A családi értékekről alkotott felfogásunk a negyedik ház helyzetétől függne. Ennek a mezőnek a rejtett és titkos dolgokról kell szólnia, amelyek lehetnek anyagiak és elvontak.

A negyedik házhoz kapcsolódik a rejtett kincs gondolata. Nem kell, hogy valami kézzelfogható legyen.

Gyakran átsiklunk a pozitív és értékes tulajdonságok felett, mert a hordozója feltűnésmentesnek tűnik. Ahogy J.R.R. Tolkien mondta A Gyűrűk Ura egyik versében: “minden, ami arany, nem csillog”. A Negyedik Ház révén felfedezhetjük a felszínen alig látható kincseket.”

A Negyedik Ház az eredetünkkel, gyökereinkkel, mindazzal, amit örököltünk, beleértve mindenféle tulajdont, javakat, ingatlanokat. A hátterünkről ezen a mezőn keresztül kell mesélni.

A negyedik mezőnek sok köze van a hagyományos értékekhez és az azokhoz való viszonyulásunkhoz. Mondhatnánk, hogy a “tűzhely és otthon” fogalma nagyon is leíró, ha erről az asztrológiai házról van szó. Ez a ház elmondja a szülöttnek, hogy honnan származik.

Ez a mező összefügg azzal, hogy a szülött milyen módon őrizné és folytatná a családi hagyományokat, és hogyan látja a család fogalmát általában.

A negyedik ház képviseli a kezdetek alapjait, a sarokköveket, amelyekből kiindulva építjük fel a saját életutunkat.

A negyedik ház az élet későbbi éveit, az utolsó éveket is képviseli. Ez a befejezések és mindannak a háza, amit elértél.

Uránusz a mitológiában

A görög mitológiában az Uránusz egy ősi égi istenség és a titánok atyja volt. A mítoszok szerint Gaia, a Föld fia és egyben férje volt. A görög kozmogóniában Gaia volt az esszenciális elem, a Káoszból elsőként kiemelkedő, minden teremtés női princípiuma. Gaia volt a mindent teremtő és mindent tápláló elv.

Minden más az ő tevékenységének következménye volt. Gaia szülte az Uránuszt, férfias elv nélkül; ő teremtette ezt az égi istenséget. Az Uránuszon kívül Gaia szülte az Oureát, a nagy hegyeket és a Pontuszt, a tengert.

Az egész világot azonban csak az Uránusz foglalta magába, ezért Gaia összeolvadt vele, és titánokat, férfiakat és nőket szült.

Uránusz és Gaia gyermekei voltak Oceanus, Coeus, Cronus, Iapetus, Hyperion, Crius, Tethys, Theia, Phoebe, Rhea és Themis , egyszemű küklopszok és százkezű óriások, hecatoncheires.

Az utódaik meglehetősen színes, félelmetes és hatalmas társaság volt. Uránusz gyűlölte a gyermekeit, és nem engedte, hogy kijöjjenek és találkozzanak a napvilággal.

Gaia méhében rejtegette őket, míg ő tehernek érezte őket, és ez a teher mindenféle ravaszságra késztette. Egy nagy sarlót alkotott, és hívta a gyermekeit; azt akarta, hogy megbüntessék apjukat, Uránuszt a tetteiért.

A titánok mind vonakodtak elfogadni ezt a veszélyes feladatot; mind, kivéve Kronoszt (őt a római mitológiában Szaturnuszként ismerjük). Kronosz megígérte az anyjának, hogy azt teszi, amit ő akar.

Amikor Uránusz eljött Gaiához, hogy szeretkezzen vele, Kronosz az árnyékban várta őt. Megragadta apját a nemi szervénél fogva, és az anyjától kapott sarlóval kasztrálta Uránuszt.

Uránusz vérének cseppjeiből születtek az Erinyek, az óriások és a Meliae, a nimfák osztálya. A levágott testrészei a tengerbe kerültek, és a körülöttük lévő habokból megszületett Aphrodité, a szerelem és a szépség istennője.

Ez után a tett után Uránusz soha többé nem találkozott Gaiával; a föld és az ég elvált egymástól. Helyette a Föld egyesült a Tengerrel, és ez az új egyesülés új utódokat eredményezett, az öt tengeri istenséget. Uránusz mítosza a világ kezdeteivel kapcsolatos.

A római mitológiában Coelusszal, az ég istenével azonosították, aki az örök fény istennőjének, Aethernek a fia. Ebben a változatban ő volt Vulkán, Merkúr, Szaturnusz és Vénusz apja.

Uránusz az asztrológiában – bolygók a házakban

Az Uránusz története érdekes, de nézzük meg, hogy volt-e hasonlóság az asztrológiai Uránusszal.

Az Uránusz az asztrológiában a kezdetet jelképező bolygó, ahogyan a mítoszban az Uránusz az egyik első, ősi isten, vagy inkább magának az égnek a megszemélyesítője volt. Az Uránusz az első az úgynevezett transzcendens bolygók közül, az egyik “új” bolygó, amelyet évszázadokkal az emberek által szabad szemmel látható bolygók után fedeztek fel.

Az Uránusz képviseli mindazt, ami itt és most történik. Ez az újrakezdés, a hirtelen és radikális változások forradalmi változásának bolygója. Az Uránusz szimbóluma az anyag keresztje két félkör között, egy kör felett.

Ez azt jelenti, hogy a lélek kapcsolódik az anyaghoz, és hogy az elme teremtő ereje révén magasabb szintre emelhetjük szellemünket.

Az Uránusz a változás és az innováció hírnöke; minden új, modern, sőt futurisztikus dolog ehhez a transzcendentális bolygóhoz kapcsolódik. Az Uránusz szimbolizálja a zseniális ötleteket, a zseniális elmét, az eredetiséget, az egyediséget és mindent, ami szokatlan, ötletes, különc, kiemelkedik a tömegből.

Bár az Uránuszról, mint transzcendens, távoli és lassú bolygóról azt mondják, hogy nem gyakorol erős hatást az egyéni életekre, ha erős aspektusok lennének, akkor a hatása látható lesz.

Az Uránusz gyermekei, így nevezzük azokat, akiket ez a forradalmi bolygó ural, azok, akiknek az eszméi határozottan nyomot hagynak a világban. Az Uránusz a régi, bevett szabályok lerombolását és új szabályok, új rend felállítását képviseli.

A forradalmi mozgalmak, lázadások, aktivizmus és minden ilyen nagy terv és tömeges változás ennek a bolygónak a hatásához kapcsolódik. Az Uránusznak a pszichológiához, az okkultizmushoz és a metafizikához is köze van.

Ezzel a lázadó bolygóval kapcsolatban áll Uriel arkangyal, aki “Isten lángját” képviseli. Az emberek az ő nevét hívják, ha változásra van szükségük. Az angyal megszabadít minket mentális és érzelmi béklyóinktól, és megtanít minket a mágnesesség erejére.

Az Uránusz hatása hasonló; ez a felszabadult elme, a hirtelen és váratlan változások és minden új, innovatív és találékony dolog bolygója.

Uránusz a negyedik házban – Uránusz a negyedik házban

Mit kapunk, ha ez a lázadó bolygó a hagyomány házában ül? Nos, először is vannak bizonyos közös elemeik. Mindkettőnek köze van a kezdetekhez, bár természetük nagyon különböző.

A Negyedik Ház a stabilitásról és a fenntartásról szól, míg az Uránusz a forradalomról, a feltalálásról és a régi lerombolásáról.

Ebben az értelemben nagyon ellentétesnek tűnnek. Volt azonban mód arra, hogy a két ideál összeolvadjon és hihetetlenül nagyszerűen működjön.

Ha az Uránusz aspektusai a negyedik mezőn belül pozitívak lennének, akkor az Uránusz hihetetlenül erős innovatív és forradalmi energiáját fel lehetne használni a hagyományos értékek megőrzésére és folytatására friss, új módon.

A változásra mindig szükség van; változások nélkül nincs növekedés, nincs fejlődés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a múltból mindent el kell pusztítani, el kell hagyni és el kell felejteni, éppen ellenkezőleg.

Az Uránusz ereje révén egy ilyen asztrológiai kombinációval rendelkező szülött zseniális ötletekkel állhat elő, amelyek valamilyen módon átalakítják a hagyományt, de nem úgy, hogy az elveszítené valódi értékét.

Mondjunk egy plasztikus példát. Tegyük fel, hogy a családodban hosszú hagyománya van az egyedi típusú kerámiák készítésének. Nem kell megváltoztatnia az eljárást vagy a termék megjelenését, de új, modern módon népszerűsíthetné, beépíthetné egy modern projektbe vagy bármi másba.

Az Uránusz leleményes bolygó, és ha az aspektusok kedvezőek lennének, nagyszerűen működhetne ezen a területen.

Mivel ez a terület a családhoz, az otthonhoz és a stabilitáshoz kapcsolódik, az Uránusz a Negyedik Házban arra inspirálhatja a szülöttet, hogy új módszereket találjon a család ellátására vagy a szeretteivel való minőségi időtöltésre.

A háztartás berendezésében és szervezésében is lehet néhány meglehetősen lenyűgözően innovatív módszer. A modern berendezések és dekorációk kellemes módon felértékelhetik az otthoni élményt.

Uránusz a 4. házban – Szokatlan család

Ez a kombináció másképp is nézhető. Minden az egyes aspektusoktól és a szülött születési horoszkópjának egész komplexumától függ.

Sok ember, akinek Uránusz áll a Negyedik Házban, nem szokványos családból származik, olyan környezetben nő fel, amely közelebb áll egy hippikommunához, mint egy hagyományos családhoz. Sokan közülük sokat mozognak gyermekkorukban, utazgatnak a világban, stabil családi bázis nélkül.

Mozgáshoz és kiszámíthatatlan életmódhoz szoktak, ami rendhagyó emberré teszi őket. Hihetetlenül szabad szelleműek és nyitott gondolkodásúak, nagyon barátságosak, és érdekes a társaságuk.

A világról szerzett tapasztalataik egyedülállóak, széleskörűek, tele izgalmakkal és változásokkal. Nos, ez a fajta életmód nem mindenkinek való.

A születési horoszkóp egyéb aspektusaitól függ, hogy a szülött ezt inspirálónak és izgalmasnak, vagy kaotikusnak és problémásnak találja. Ezek a szülöttek sokoldalúak, nagyon rugalmasak, és képesek mindenféle körülményhez és körülményhez igazodni.

A rugalmasságra tanították őket, mert általában nagyon liberális és nyitott gondolkodású szülőktől származnak.

Azt is megtanították nekik, hogy törődjenek az emberekkel, de soha ne a saját kárukra. Ez teszi a Negyedik Ház Uránusz szülötteit nagyszívű, toleráns, erős önállósággal rendelkező, együttérző és humanitárius emberekké.

A világ minden emberét a rokonaiknak tekintik. Legközelebbi barátaik a családjuk részei.

Szponzorált

Loading…

Még több érdekes cikk:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.