Types of Educational Technology

Media comic math berbasis wihiteboard animation ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran matematika. Selain itu media ini diharapkan mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif dalam rangka pengembangan media pembelajaran matematika untuk memperkuat karakter positif peserta didik dalam memahami konsep matematika dengan memanfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah Research and Development (RD). Metode yang digunakan adalah uji coba product, yang dilakukan dalam beberpa tahap, antara lain: (1) Tahap Analisis Potensi dan Masalah, (2) Tahap Pengembangan, tahap pengembangan dilakukan berupa mendesain produk media pembelajaran dan validasi desain produk. (3) Tahap Ujicoba Produk, tahap uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dan efektifitas hasil belajar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket, wawancara, dan tes. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis data, yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahawa media comic math berbasis whiteboard animation layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran matematika disekolah. Dan pembelajaran menggunakan media comic math berbasis whiteboard animation pada materi geometri bangun datar sangat efektif.Comic math media based on whiteboard animation in mathAbstractComic math media based wihiteboard animation is expected to facilitate teachers in delivering mathematics lessons. Ezenkívül ez a média várhatóan motiválja a tanulókat az aktívabb tanulásra annak érdekében, hogy fejlessze a matematikatanulás médiáját, hogy erősítse a tanulók pozitív karakterét a matematika fogalmának megértésében a tudomány és a technológia felhasználásával. Az ilyen típusú kutatás a kutatás és fejlesztés (K + F). Az alkalmazott módszer többek között a termékkísérlet, amelyet bizonyos szakaszban végeznek: (1) Potenciális elemzési szakasz és probléma, (2) Fejlesztési szakasz, a fejlesztési szakasz a termék oktatási médiatervezés és a terméktervezés validálása formájában történik. (3) Terméktesztelési szakasz, a termék kipróbálási szakasza a termék megvalósíthatóságának és a tanulási eredmény hatékonyságának megállapítására történik. Az adatgyűjtés ebben a tanulmányban kérdőívek, interjúk és tesztek segítségével történik. Ebben a tanulmányban két adatelemzési technikát használtak, nevezetesen a kvalitatív leíró elemzési technikákat és a leíró statisztikai elemzést. Az eredmények azt mutatták, hogy a táblaanimáción alapuló képregényes matematikai média megvalósítható az iskolai matematikatanulás folyamatában. És a képregényes matematikai médiát használó, táblaanimáción alapuló tanulás a lapos ébrenléti geometriai anyagon nagyon hatékony.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.