Justice for Children and Youth

A leghosszabb felfüggesztés akár 20 tanítási napig is eltarthat, és komolyan befolyásolhatja a jegyeket, különösen egy féléves iskolában. Az ontariói tanulói nyilvántartásodban is rögzítik, és azok a tanárok, akik ezt látják, másképp viszonyulhatnak hozzád. A felfüggesztést komolyan kell venned. Ha úgy gondolod, hogy a felfüggesztés igazságtalan, kérned kell, hogy fellebbezhess ellene.

Mi vezethet egy tanuló felfüggesztéséhez?

Azokat a tanulókat, akik az iskolaszék magatartási kódexével ellentétes incidensben érintettek, felfüggeszthetik. Az incidens helyszíne lehet:

 • az iskolában
 • az iskolával kapcsolatos tevékenységen, vagy
 • az iskola területén kívül történt, és negatív hatással van az iskolai légkörre. Például egy másik diák bántalmazása az iskolából hazafelé vezető úton, vagy egy másik diák zaklatása egy közösségi oldalon.

a) Lehetséges felfüggesztés

Az igazgatónak meg kell fontolnia a felfüggesztést, ha:

 • más személy súlyos bántalmazásával fenyegetsz
 • alkoholt vagy illegális kábítószert fogyasztasz
 • alkohol hatása alatt állsz
 • legyintesz egy tanárt, igazgatót vagy más, tekintélyt parancsoló személyt
 • megrongálod az iskolát vagy az iskola tulajdonában lévő tárgyakat
 • bántalmazol valakit, vagy
 • más, az iskolaszék magatartási szabályzatában felsorolt tevékenységet folytatsz.

b) Kötelező felfüggesztés

Az igazgatónak fel kell függesztenie téged és vizsgálatot kell lefolytatnia annak eldöntése érdekében, hogy javasolja-e a kirúgást, ha:

 • fegyver van nálad, beleértve a lőfegyvert is
 • fegyverrel fenyegetsz vagy bántasz egy másik személyt
 • fizikai sérülést okozol egy másik személynek úgy, hogy az orvosi ellátásra szorul
 • szexuálisan bántalmazol valakit
 • fegyverrel vagy illegális kábítószerrel kereskedsz (eladsz)
 • rabolsz valakit
 • adsz alkoholt ad 19 év alatti személynek
 • már korábban felfüggesztették zaklatásért, és elfogadhatatlan kockázatot jelent egy másik személy biztonságára azzal, hogy az iskolájában tartózkodik
 • részt vesz az “a) Lehetséges felfüggesztések” pontban felsorolt tevékenységben, és a tevékenységet elfogultság motiválta, előítélet vagy gyűlölet faji, nemzeti vagy etnikai szín, vallás, nem, nem, kor, szellemi vagy fizikai fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi identitás, nemi kifejezés vagy bármely más hasonló tényező alapján, vagy
 • milyen más, az iskolaszék magatartási kódexében felsorolt tevékenységben vesz részt.

Ha az incidens bűncselekményt foglal magában, az igazgatónak értesítenie kell a rendőrséget is. Bármit mondasz az igazgatónak az incidensről, az továbbítható a rendőrségnek. Nem kell válaszolnod a rendőrség által feltett kérdésekre, és törvényes jogod van ahhoz, hogy egy szülő vagy más felnőtt veled legyen, amikor kihallgatnak. A felfüggesztés vagy kizárás mellett a rendőrség vádat is emelhet ellened.

Még ha én tettem is, fel kell-e függeszteni? Mik azok az “enyhítő körülmények”?

Nem. Az igazgatónak nem kell mindig felfüggesztenie téged. Többek között azt kell figyelembe vennie, hogy:

 • nem vagy képes kontrollálni a viselkedésedet
 • nem vagy képes megérteni a viselkedésed “előrelátható következményeit” (hogy mi történhetett volna), vagy
 • az iskolában való tartózkodásod nem jelent elfogadhatatlan kockázatot az iskolában lévő bármely más személy biztonságára nézve.

Azt is figyelembe kell venniük:

 • az iskolai előéletedet (beleértve azt is, hogy voltak-e más problémáid a tanárokkal vagy más diákokkal)
 • megállapították-e, hogy kivételes tanuló vagy fogyatékkal élő vagy
 • megértetted-e, hogy mi történhet
 • a viselkedésed miatt (pl., ha megértetted, hogy a viselkedésed kárt okozhat egy másik tanulónak), és
 • veszélyeztetné-e a többi tanuló vagy tanár biztonságát, ha hagynád, hogy az iskolában maradj.

Ezeket a tényezőket “enyhítő körülményeknek” nevezik. Az igazgatódnak figyelembe kell vennie minden különleges vagy enyhítő körülményt, amikor eldönti, hogy fel kell-e függeszteni téged és mennyi időre.

Az igazgatónak azt is meg kell győződnie arról, hogy figyelembe vették-e a fogyatékosságaidat – lásd a sajátos nevelésről szóló füzetünket.

Mit tesz az igazgató, miután értesült egy incidensről?

A tanároknak jelenteniük kell az igazgatónak minden súlyos tanulói incidenst. Ezután az Igazgató feladata eldönteni, hogyan fegyelmezi az érintett diák(ok)at. Az igazgatónak meg kell próbálnia beszélni Önnel és minden más érintett személlyel, mielőtt döntést hoz. El kell mondania, hogy szerinte mit tettél rosszul, és lehetőséget kell adnia neked, hogy elmondd a te oldaladat a történetben.

Ha az igazgató úgy dönt, hogy felfüggeszti a tanulói jogviszonyodat, erről a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell téged, a szüleidet (kivéve, ha 16 vagy 17 éves vagy, és kivontad magad a szülői felügyelet alól, vagy ha elmúltál 18 éves) és a tanárokat.

Az igazgatónak ezt követően haladéktalanul írásos értesítést kell küldenie a felfüggesztésről, amelyben szerepel:

 • mért függesztettek fel
 • milyen hosszú ideig tart a felfüggesztés
 • melyik felfüggesztett tanulói programba soroltak be (ha a felfüggesztés több mint 5 napra szól)
 • információ a fellebbezési jogról, beleértve az iskolaszék fellebbezési szabályzatának és iránymutatásainak egy példányát
 • a felügyeleti tisztviselő nevét, akinek a fellebbezési értesítést el kell küldened, és
 • arról, hogy az igazgató fontolgatja-e a kizárást.

Hány napig tarthat a felfüggesztés?

A felfüggesztés időtartama egy és 20 nap között lehet. Ez idő alatt nem vehetsz részt a tanórákon, és nem vehetsz részt semmilyen iskolával kapcsolatos tevékenységben.

Úgy érzem, hogy igazságtalanul függesztettek fel, mit tehetek?

A felfüggesztés kezdetétől számított 10 tanítási napon belül neked (ha 16 vagy 17 éves vagy, és kivonultál a szülői felügyelet alól, vagy elmúltál 18 éves) vagy szüleidnek levelet kell írnod a felfüggesztésről szóló értesítésben megnevezett felügyelőnek, és fellebbezést kell kérned. A felfüggesztéssel kapcsolatos fellebbezéseket az írásbeli felszólításod kézhezvételétől számított 15 tanítási napon belül kell lefolytatni, kivéve, ha mindenki beleegyezik a hosszabbításba. Ha fellebbezést szeretnél kérni, de a szüleid elutasítják, beszélj egy ügyvéddel.

Ha “kizárásra váró felfüggesztés” értesítést kaptál, akkor nem fellebbezhetsz a felfüggesztés ellen, amíg az igazgató nem dönt arról, hogy javasolja-e a kizárást vagy sem. Ha az igazgató nem javasolja a kizárást, akkor fellebbezhet a felfüggesztés ellen. Ha az igazgató mégis javasolja a kizárást, akkor meghallgatásra kerül sor – lásd a kizárásról szóló brosúránkat.

Mikor mehetek vissza az iskolába?

A fellebbezés elbírálásáig vagy a felfüggesztési időszak végéig nem mehetsz vissza az iskoládba. Például, ha a felfüggesztési időszakod május 1-jén ér véget, és a fellebbezésedet május 4-én tárgyalják, akkor május 1-jén térhetsz vissza az iskolába.

Hogyan tarthatom be az iskolai munkámat?

Kérned kell az iskolát, hogy adjon házi feladatokat és feladatokat, és intézkedj az elmulasztott dolgozatok vagy vizsgák megírásáról. Ha a felfüggesztésed öt napnál hosszabb, jogod van részt venni a felfüggesztett tanulók programján.

Mi történik a felfüggesztési fellebbviteli meghallgatáson?

Az iskolaszék kuratóriumának bizottsága meghallgatja az általad benyújtott bizonyítékokat arról, hogy miért igazságtalan a felfüggesztés, és meghallgatja az igazgatót arról, hogy miért kell felfüggeszteni téged. A meghallgatáson mind az igazgató, mind az iskolaszék kuratóriuma ügyvédet fogadhat. Az igazgató bizonyítékokat fog bemutatni a kurátoroknak arról, hogy miért függesztették fel Önt.

Neked és szüleidnek jogaid vannak az eljárás során, többek között jogod van:

 • ügyvédet fogadni
 • előadni a te oldaladat, és tanúkat hívni
 • keresztkérdéseket feltenni vagy kikérdezni az összes tanút
 • megmagyarázni, miért vannak enyhítő körülmények, és
 • megmagyarázni a fogyatékosságodat, és hogy az iskolaszéknek hogyan kellene ezeket figyelembe vennie.

A kuratórium három dolog egyikéről dönt, és írásban értesíti Önt a döntéséről:

 • fenntartja vagy fenntartja a felfüggesztését;
 • megváltoztatja a felfüggesztés időtartamát; vagy
 • megállapítja, hogy nem kellett volna Önt felfüggeszteni, és törli azt a nyilvántartásából.

Mi történik, ha nem értek egyet a fellebbezési határozattal?

A határozat végleges, és nincs további fellebbezési jog.

Egyes esetekben lehetőség van arra, hogy ezt a határozatot bíróság vizsgálja felül. Erre például akkor kerülhet sor, ha a kuratórium vagy a bizottság elfogult volt Önnel szemben, vagy az eljárás tisztességtelen volt – beszéljen ügyvéddel.

Ha úgy véli, hogy a felfüggesztése diszkriminatív, panaszt nyújthat be az Ontario-i Emberi Jogi Törvényszékhez. Az Emberi Jogi Jogi Támogató Központ segíthet Önnek ebben.

Hogyan vonhatják be a szüleimet?

Nagyon fontos, hogy beszélj a szüleiddel, ha felfüggesztettek. Az igazgató köteles írásban közölni velük, hogy felfüggesztettek, és csak a szüleid kérhetnek fellebbezést (kivéve, ha 16 vagy 17 éves vagy, és kivontad magad a szülői felügyelet alól, vagy ha elmúltál 18 éves).

A szülők néha többet tudnak az iskolai múltadról és a sajátos nevelési igényeidről, különösen, amikor fiatalabb voltál; és segíthetnek segítséget találni, például támogatásokat és jogi szolgáltatásokat. Ha szüleid nem hajlandók segíteni vagy fellebbezni, beszélj egy ügyvéddel.

Mi a kizárás?

Az igazgató “megtagadhatja” egy tanuló felvételét, ha úgy véli, hogy a tanuló jelenléte “káros a tanulók fizikai vagy szellemi jólétére”. A szülőknek és a diákoknak joguk van fellebbezni a kizárás ellen. Beszéljen ügyvéddel, ha ez megtörténik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.