Vítejte na stránkách URBAN MANAGEMENT

Ve většině zemí rozvoj lidských zdrojů nedrží krok s výzvami urbanizace. To vedlo k rostoucí poptávce po specializovaném vzdělávání správců, rozhodovacích pracovníků a plánovačů. Cílem tohoto školení je přispět k rozvoji sociálně inkluzivních, udržitelných, bezpečných a odolných měst po celém světě.

V reakci na tuto poptávku nabízí Technische Universität Berlin vzdělávací programy pro zahraniční i místní odborníky zaměřené na specifické aspekty řízení měst. Řešená témata se týkají nejpalčivějších problémů rozvoje měst po celém světě, včetně zhoršování životního prostředí, nekontrolovaného růstu měst, nejistého vlastnictví půdy chudými obyvateli měst, nedostatečných systémů rozhodování a plánování, špatných bytových a pracovních podmínek, jakož i nedostatečné infrastruktury, znečištění vody a ovzduší, odpadů a chátrajících historických oblastí. Cílem programu je poskytnout poznatky o proveditelných, prakticky orientovaných řešeních pro správu měst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.