Urban flight: understanding individual and population-level responses of Nearctic-Neotropical migratory birds to urbanization

1. Přestože se studie ekologie měst staly v literatuře běžnou záležitostí, ekologové stále postrádají empirické důkazy o základních mechanismech zodpovědných za vztahy mezi urbanizací a strukturou společenstev živočichů. Ve snaze pochopit procesy, které řídí zjevné vyhýbání se městské krajině u mnoha nearkticko-neotropických tažných ptáků, jsme zkoumali reakce mucholapky akádské (Empidonax virescens) na úrovni populací a jedinců na urbanizaci v krajině obklopující 35 lužních lesních porostů v Ohiu v USA. 2. Od května do srpna 2001-06 jsme prováděli průzkum ptáků, kroužkovali 175 teritoriálních mucholapek k odhadu kondice i přežívání, sledovali termíny zahájení hnízdění, monitorovali úspěšnost 387 hnízd a odhadovali roční reprodukční produktivitu 163 hnízdících párů. 3. Zjevné roční přežívání samců (phi = 0,53 +/- 0,056 SE) ani samic (phi = 0,23 +/- 0,064 SE) nesouviselo s rozsahem městské zástavby v krajině. Stejně tak denní míra přežívání hnízd, která se na jednotlivých lokalitách pohybovala v rozmezí 0,92-0,98, s urbanizací významně nesouvisela. Naopak reprodukční produktivita souvisela negativně s mírou urbanizace v okolí lužních lesů, což bylo možná částečně způsobeno větším výskytem parazitismu na mláďatech a menším počtem hnízdních pokusů párů v městských lesích ve srovnání s venkovskými. 4. Lesy v městské krajině vykazovaly vyšší míru fluktuace v obsazování lokalit a ptáci usazení v městských oblastech zahajovali hnízdění později, měli nepatrně menší tělesné rozměry a vykazovali nižší míru návratu po predaci hnízda než ptáci ve venkovštější krajině. K nižší reprodukční produktivitě párů hnízdících v městské krajině tak pravděpodobně přispěly behaviorální procesy řídící výběr stanoviště, způsoby osídlení a věrnost stanovišti. 5. Tato studie poskytuje důkaz, že negativní souvislost mezi mouchami akádskými a urbanizací je důsledkem reakcí na úrovni populace i jednotlivců na urbanizaci krajiny obklopující jejich stanoviště v lužních lesích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.