Uran ve třetím domě

Jedná se o jednu z nejzajímavějších mundánních pozic, kterou může Uran zaujímat. Browning říká: „Náš zájem je na nebezpečném okraji věcí“. Počet nehod a dobrodružství, k nimž může dojít na fyzické rovině, je přece jen poněkud omezený a existuje tak sklon k monotónnosti, ale mysl taková omezení nezná. Uran ve třetím domě, který vládne především intelektu, téměř vždy vyvolává ty nejneobyčejnější účinky. Dá se říci, že jeho říše je prakticky bez hranic. Rozhodně se nikdy nebude slepě držet konvencí a v takových horoskopech, které ukazují na obecnou slabost, v nativitách obyčejných lidí, lze očekávat, že Uran bude znamenat výstřednost myšlení, stejně jako v Ascendentu znamenal výstřednost osobnosti. Je-li špatně aspektován a také nejsou-li mezi ním a Ascendentem žádné planety, může být tento vliv natolik zvýrazněn, že představuje skutečné duševní poruchy, nebo dokonce nemoc. Takové případy jsou však samozřejmě výjimečné. V průměrném případě však nemusíme očekávat nic víc než zvláštní a neobvyklé tendence mysli, pokud jde o její zaměstnání, a také pokud jde o způsob jejího myšlení, logické procesy se pravděpodobně budou velmi lišit od procesů běžných lidí. Poněkud extrémním příkladem důsledků tohoto postoje je sir Edwin Durning-Lawrence, který věnoval úžasné schopnosti a energii pošetilému problému autorství Shakespearových her. Nelze však pochybovat o tom, že tytéž vlastnosti mysli zaměřené zdravějším směrem by představovaly superlativy.

Ještě jednou najdeme takovou mysl spojenou se zločinným temperamentem v případě Caesara Borgii, jehož intriky vystupují ve středověku s ohromující silou . V celých dějinách sotva najdeme rovnocenný příklad špatně využité mozkové síly. Jeho představivost byla nesmírná a jeho kombinace rafinovaná a hluboká.

Další neméně mimořádnou myslí je mysl Johanky z Arku. Zde se setkáváme s mimořádnou prostotou a zbožností povah v kombinaci s rozumem, který se svým rozsahem vyrovná největším věštcům, a jak se ukázalo, i s výkonnou mocí vysokého řádu. Zásadním faktorem její velikosti je samozřejmě kvalita mysli. Existovaly stovky jiných lidí, stejně dobrých a stejně silných, ale pokud nebyla uzpůsobena k tomu, aby pochopila působení vyšších nároků na intelektuála, nemohla Francii zachránit. Zde vidíme Urana v jeho nejlepším avataru; rozšiřuje, emancipuje, revolucionizuje. Měli bychom si také všimnout obrovského odporu, který vyvolává u myslí, jež nejsou naladěny na jeho vibrace. Tato vlastnost inspirace, jak ji můžeme nazvat, je pro Urana velmi charakteristická, pokud je dobře důstojný, zejména díky takovým aspektům, jako jsou kvadratury a opozice se Saturnem a trindy a sextily se Sluncem.

Ve věcech vědy, která byla v minulém století hlavním prostředkem, jímž se emancipační myšlenka projevuje na fyzické úrovni, je Uran obzvláště dobrý a mocný. S tímto postavením se setkáváme u Louise Pasteura a doktora Wallace12 3. Je třeba poznamenat, že osobnost obou těchto mužů byla zcela konvenční; je třeba je postavit do kontrastu s těmi, kteří mají Uran na vzestupu. Byla to pouze mysl, která byla díky práci povýšena tak výjimečným způsobem. V této souvislosti je třeba zmínit také Goetha, který byl v jistém smyslu průkopníkem vědy. Představuje přechod; byl vůbec prvním básníkem, který pochopil význam vědecké metody pro lidstvo. Předchozí bardové se zavádění přesnosti spíše bránili. On naopak vědu přivítal s otevřenou náručí. Ať už je to jakkoli, nelze pochybovat o zcela mimořádném charakteru jeho mysli. V tomto ohledu o něm lze říci, že nemá konkurenci. Skutečnému pozorovateli lidské inteligence se Shakespeare a Dante ve srovnání s ním jeví jako obyčejní lidé. Jejich omezenost odpovídala jejich době. Goethe byl mnohem kosmičtější než oba. I když nerozuměl lidskému srdci tak dokonale jako první a nebyl tak vznešeným mystikem jako druhý, byl přece jen proročtější než oba. Předvídal moderního ducha. Stejnou neobvyklou vlastnost mysli můžeme pozorovat i u Durera. Téměř každý další umělec, na kterého si vzpomeneme, má něco, co můžeme nazvat rodinnými vztahy s ostatními. Leonardo a Rafael, Michael Angelo a Rembrandt jsou si navzájem mnohem podobnější než Durer komukoli z nich. Myslel – a u umělce je to totéž jako říci, že viděl – zcela jedinečným způsobem.

Co se týče menších indicií, které poskytuje třetí dům, Uran nepůsobí v tak velkém měřítku. Například ve věci spisů pravděpodobně“ nevyvolá žádný podivuhodný účinek, s výjimkou případů, kdy spisy mohou být krystalizací mysli, která je vytvořila, jako v případě Goetha a Dürera, neboť kresba je druhem spisu, který byl citován výše. Je zde spíše sklon k určité výstřednosti a ošidnosti. Možná je to způsobeno tímto postavením, že doktor Wallace se ve stáří zaobíral myšlenkami týkajícími se astronomie a spiritismu, které se zcela vymykaly jeho dřívějšímu vynikajícímu postavení ve vědě.

V případě průměrného člověka bude Uran v tomto domě pravděpodobně znamenat potíže a nepříjemnosti. Dopisy se pravděpodobně pokazí a dokonce se dostanou do rukou té poslední osoby na světě, kterou by si pisatel přál. Ve věci sourozenců je indikace opět nepříznivá. Ve špatných případech to může znamenat, že jeden z nich je šílený nebo alespoň velmi podivínský ve všech směrech. S takovými vztahy nelze očekávat žádnou harmonii a nativní člověk pravděpodobně udělá dobře, když se jim bude co nejvíce vyhýbat.

Ve všech záležitostech krátkých cest a komunikace drobného charakteru obecně panuje stejný pocit nejistoty a neklidu. Nativní člověk si pravděpodobně nebude moci odpočinout; bude přebíhat z místa na místo a nikdy nebude vědět, kde se může ze dne na den ocitnout. V souvislosti se všemi takovými záležitostmi bude také vždy docházet k nedorozuměním a zmatkům.

Na to, co jsme řekli o kvalitě mysli, se vztahuje zvláštní aplikace. Ve většině případů, kdy dojde k obratu směrem k vědě nebo náboženství, se objeví fascinace okultními tématy. Všimneme si, že ve všech výše uvedených případech, s výjimkou Pasteura, se projevil silný sklon ponořit se do neznáma. Vzhledem k tomu, že se jednalo o případ, kdy mysl byla tak mimořádného kalibru a člověk by si mohl myslet, že je do značné míry zaměstnána jinými záležitostmi, můžeme předpokládat, že v myslích běžnějšího kalibru, jejichž celkový obsah je menší, je větší prostor pro rozvoj takových myšlenek. To vcelku nelze považovat za zcela šťastné, neboť studium okultismu je vždy nebezpečné, pokud mysl nevychází z tak širokých obecných znalostí, že nehrozí její rozrušení nebo posedlost. Vábení neznáma je strašlivé, a pokud není cesta studenta plně osvětlena, je pravděpodobné, že se nativec vydá po falešných stopách, což může vést ke zkáze života. ‚Úzká je cesta a úzká je brána a málo je těch, kdo ji najdou‘

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.