Uran v 5. domě

d5ecc82ecaed4464a6b293fd872f5760Člověk s Uranem v 5. domě může projevovat jedinečný talent, nadání a schopnosti. Pokud se tento typ zajímá například o umění, je často spontánní, náhlé, možná s moderním, neobvyklým nebo neotřelým nádechem. Protože toto umístění přináší záblesky tvůrčího vhledu, jsou kreativně nadaní a originální a existuje u nich nesmírný impuls k vyjádření toho, co je na osobnosti jedinečné a odlišné. Vzpurný duch tvořivosti prolamuje osobnost, ale může se projevovat nedůslednými vzory a je zde zaměření na nerozvinuté cesty tvůrčího vyjádření. Tento typ má silnou potřebu seberealizace, která vyžaduje určité uznání od ostatních. Vzhledem k tomu, že tento dům je také sférou romantiky, může být tato osoba přitahována druhými, kteří jsou odlišní, neobvyklí nebo vzrušující (Uran). Jedinec může zažít náhlé zamilování, a to může přinést náhlé milostné spojenectví nebo nečekané těhotenství a v životě nejstaršího dítěte může dojít k náhlým změnám. Je-li zde umístěn Uran, může to znamenat, že syn nebo dcera ztělesňují Urana a jsou výjimečně bystří, kreativní, vzpurní nebo originální. Možná je jejich potomkům poskytována velkorysá míra samostatnosti, ale může zde být nedostatek omezení. Nevlastní rodičovství je někdy běžným rysem nebo je dotyčná osoba od svých dětí odříznuta a oddělena.

S tímto umístěním je spojena silná touha po nových a vzrušujících partnerech, s potřebou rozmanitosti, změny, jisté míry neklidu. Toto umístění Uranu může někdy souviset s promiskuitou a experimentováním na milostné frontě. Vztahy se mohou náhle přerušit nebo se mohou opakovat; milostné aféry jsou katalyzátory, které probouzejí vnitřní světlo tvořivosti přinášející nové elektrizující romantické kapitoly. Tento typ je přitahován lidmi a situacemi, které jsou velmi odlišné a něčím výjimečné, ale jejich zapojení může být pomíjivé. Klíčová je zde potřeba sebepoznání; jedinec se cítí lépe, když se svobodně vyjadřuje. Své já často rozšiřují o širší otázky kolektivu, ale na osobní úrovni rádi objevují nové koníčky nebo zájmy.

Mohou to být tvůrčí schopnosti v oblasti webdesignu, techniky, počítačů, astrologie nebo vědy. Uran je spojován se změnami a postupným uvědomováním si svého plného potenciálu. Postavení Urana v horoskopu narození je místem, kde často dochází k nejrychlejšímu růstu a zdá se, že urychluje vývoj. Uran je také architektem stvoření, vládne jeho designu a zákonitostem vesmíru, proto je v čemkoli tvůrčím často přítomen inovativní a revoluční nádech. Uran vidí vše očima budoucnosti a v mýtech má vztah k Prométheovi, což znamená předvídavost, jakýsi druh vhledu a předtuchy. Planeta Uran představuje nutkání náhle zasáhnout náš život vizí a odhalit plné poznání našeho vnitřního potenciálu.

Podle Liz Greeneové není 5. dům domem rodičovství, ale je vnímán spíše v roli kolektivního přínosu každé generaci. Také dítětem Urana mohou být „tvůrčí, intelektuální nebo duchovní díla“. V jiných případech jsou děti vnímány jako zátěž a omezení v životě jedince a ten se může cítit nucen volit mezi svými nevyužitými potenciály a potřebou prostoru a svobody a tím, že bude mít děti.

Příležitostně může být Uran v 5. domě spojen s jedním z těch zjevných činů osudu, o kterých jsme poměrně často slýchali, kdy dojde ke ztrátě dítěte nebo k vynucenému odloučení (např. rozvodu zahrnujícímu svěření dítěte do péče druhého rodiče). To může, ale nemusí odrážet nějakou osobní ambivalenci, ale může být součástí hlubšího vzorce, který vyžaduje, aby jedinec našel pocit identity prostřednictvím jiných výtvorů než biologického dítěte. Někdy se neschopnost mít děti odráží v Uranu v 5. pozici a nemusí s tím být možné jednou mnoho udělat – kromě adopce, náhradního rodičovství, což jsou sama o sobě extrémně uranská řešení. Člověk může toužit po dětech, ale situace ho nutí, aby se nad svým životem zamyslel jinak. Umění krást oheň

Uran zpochybňuje naše lidské hranice, tlačí na nás a vyžaduje, abychom se odpoutali v téměř neosobní touze po větší svobodě a sebevyjádření. Obvykle astrologové radí, abychom se vyhnuli některým náhlým a nepředvídatelným změnám v domě Urana, abychom ducha sebepoznání a potenciálu nechali projít dveřmi domu:

Vědomé ctění tohoto boha změny je životně důležité, má-li se jedinec se silným Uranem cítit šťastný a naplněný. Ignorovaný bůh hvězdného nebe na vás sesype řadu nečekaných a rozdělujících událostí, kvůli nimž může i ten nejstřídmější život vypadat jako karneval – zvenčí. Uvnitř se může cítit zcela mimo kontrolu. Nejlepší je vpustit do života trochu bizarnosti jako samozřejmost, aby se cesta nestala příliš předvídatelnou a všední. Banalita určitě upoutá pozornost tohoto boha! Astrologie a schopnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.