The adaptational strategies of the hindlimb muscles in the Tenrecidae species including the aquatic web-footed tenrec (Limnogale mergulus)

The hindlimb muscles in four species of Tenrecidae (Oryzoryctinae: a tenreček pavučinový, Tenrecinae: tenreček menší a tenreček pruhovaný), byly zkoumány makroskopicky. Poměry hmotnosti svalů k tělu jsou u druhů rodu Oryzoryctinidae větší než u druhů rodu Tenrecinae, neboť druhy rodu Oryzoryctinae mají z evolučního hlediska zjevně menší tělo. Primárně lze poukázat na to, že adaptace velikosti těla je mezi oběma podčeleděmi odlišná, a sekundárně na to, že funkční adaptace k lokomoci je v rámci každé podčeledi úplná. Údaje o hmotnosti a morfologické nálezy ukazují, že tenkozobec pavučinový má ve srovnání s tenkozobcem dlouhoocasým talazackým mimořádně velký M. semimembranosus v poměru jejich hmotnosti. Tento sval může fungovat jako silný flexorový motor v kolenním kloubu během vodní lokomoce tenreka pavučinového. Vzhledem k tomu, že ostatní svaly tenkozobce pavučinového jsou podobné svalům tenkozobce dlouhoocasého z Talazacu, pokud jde o údaje o hmotnostním poměru, domníváme se, že tenkozobec pavučinový mohl pocházet ze suchozemského předka, jako je tenkozobec dlouhoocasý. U Tenrecinae je tenreček páskovaný vybaven většími Mm. adductores, M. semimembranosus a M. triceps surae než tenreček ježatý menší. Tento druh je přizpůsoben fosilnímu životu odvozenému od nespecializovaných předků v rámci evolučních linií tenreků ostnitých

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.