Ortho Dx: Atrofie prvního dorzálního páskového prostoru ruky

Entrapmentová neuropatie loketního nervu se může vyskytnout v lokti, předloktí nebo zápěstí. Zachycení nervu v oblasti lokte neboli syndrom kubitálního tunelu je po syndromu karpálního tunelu druhou nejčastější kompresivní neuropatií na horní končetině.

Ulnární nerv prochází v žlábku neboli kubitálním tunelu na zadní straně mediálního epikondylu. Při pohybu v lokti podléhá nerv v tunelu kompresi, trakci a tření. Loketní nerv se může při flexi lokte prodloužit až o 8 mm. Komprese nervu v lokti může být také důsledkem zlomenin lokte, artritidy a deformity lokte cubitus varus nebo valgus.

Pacienti se syndromem kubitálního tunelu mají parestézii malíčku a loketní poloviny prsteníčku. Často je přítomna bolest lokte, která vyzařuje do proximálního předloktí. Příznaky se mohou zhoršit v noci, když pacienti během spánku ohýbají loket. Příznaky mohou vyvolat také zaměstnání nebo sportovní aktivity, které vyžadují opakovanou flexi lokte s valgozitou.

Fyzikální vyšetření může zahrnovat svalovou atrofii prvního dorzálního prostoru pavouka, drápání malíčku a prsteníčku, slabost při uchopování předmětů a slabost při testování vnitřních svalů. Pozitivní Tinelovo znamení je zaznamenáno, když poklepání přes nerv v lokti způsobí bolest a parestézii prsteníku a malíčku. Parestézie loketního nervu způsobená co největším ohnutím postiženého lokte po dobu 60 sekund je senzitivní pro syndrom kubitálního tunelu. K dalším testům na syndrom kubitálního tunelu patří Fromentův příznak, Wartenbergův příznak, Jeanneův příznak a Masseho příznak.

Je důležité rozlišit uvíznutí nervu v zápěstí (syndrom ulnárního tunelu způsobený přímou kompresí v Guyonově kanálu) a syndrom kubitálního tunelu. Slabost flexoru digitorum profundus malíčku a necitlivost dorzální ulnární strany zápěstí jsou jedinečné vyšetřovací nálezy syndromu kubitálního tunelu.

Iniciační léčba syndromu kubitálního tunelu spočívá v úpravě činnosti, nočních dlahách k omezení flexe lokte, loketních podložkách ke snížení kontaktního dráždění a nesteroidních protizánětlivých lécích. Pacienti, kteří pracují s klávesnicí u pracovního stolu, by si měli vyvýšit židli a snížit klávesnici, aby se omezila flexe lokte.

Pokud se u pacientů nedostaví úleva po 4 až 6 týdnech konzervativní léčby nebo pokud se na počátku objeví svalová slabost nebo atrofie, doporučuje se provést elektrodiagnostické vyšetření. Elektromyografie a studie nervového vedení pomáhají určit, zda se jedná o abnormální nebo pomalé nervové vedení způsobené entrapmentem.

Chirurgická indikace může zahrnovat přetrvávající slabost, parestézii a sníženou rychlost nervového vedení při elektromyografii. Chirurgické techniky zahrnují dekompresi in situ, přední submuskulární transpozici a mediální epikondylektomii.

Dagan Cloutier, MPAS, PA-C, působí v multispecializované ortopedické skupině v jižním New Hampshire a je šéfredaktorem časopisu Journal of Orthopedics for Physician Assistants (JOPA).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.