Nosit černou | Černá barva a její vliv na agresivitu a respektovanost

Otázka: Výzkumy naznačují, že barvy, které nosíme, mohou ovlivňovat to, jak jsme vnímáni. Jak černý oděv ovlivňuje to, jak nás lidé vnímají? Má na to, jak černá barva ovlivňuje náš vzhled, vliv i situace?“

O: Ano, černé oblečení má jedinečný vliv na to, jak jsme vnímáni, a to v závislosti na situačním kontextu.

Skupina českých výzkumníků publikovala v roce 2013 v časopise Studia Psychologica článek, ve kterém měřila, zda černé oblečení způsobuje, že člověk působí více/méně agresivně nebo více/méně slušně. Chtěli také zjistit, zda tento efekt může ovlivnit úsudek člověka o situaci.

 • Výzkumníci vyfotografovali muže a ženu.

Oba měli neutrální výraz tváře a ani jeden z nich neměl žádné „vedlejší“ atributy, které by se daly připsat osobnosti (knír, brýle, neobvyklý účes atd.). Modely měly na sobě košili s dlouhými rukávy a pevné kalhoty. Pozadí bylo bílé.

Každá fotografie byla digitálně upravena tak, aby oblečení, které měli modelové na sobě, bylo buď černé, nebo světleji šedé.

 • Poté byly obrázky ukázány náhodně vybrané skupině 475 středoškoláků.
 • Obrázky byly studentům náhodně prezentovány s krátkou větou, která popisovala situaci, v níž se daná osoba nachází. Jednalo se o tyto tři situace:

Tato osoba je podezřelá z násilného trestného činu. (Agresivní kontext)

Tato osoba je účastníkem výběrového řízení na pozici státního zástupce. (Respektovaný kontext)

Žádný titulek. (Bez kontextu)

Zásadně, pokud vidíte osobu v černém oblečení A je vám řečeno, že jde o násilného zločince – má tento úsudek vliv na to, jak se černá barva jeví? A co když bude mít na sobě celou černou a půjde na pracovní pohovor na místo státního zástupce – bude působit obzvlášť úctyhodně?“

 • Výzkumníci vytvořili čtyři hypotézy o tom, jak budou obrázky posuzovány.

H1: V černém oblečení bude osoba působit agresivněji bez ohledu na kontext.

H2: V černém oblečení bude osoba působit obzvlášť agresivně, když bude v agresivním kontextu.

H3: V černém oblečení bude osoba působit slušněji bez ohledu na kontext.

H4: Černé oblečení by způsobilo, že by osoba vypadala obzvlášť úctyhodně, když je osoba v úctyhodném kontextu.

 • Žáci, kteří si prohlíželi obrázky, hodnotili obrázky na pětibodové stupnici u 12 přídavných jmen:
  • Tři agresivní přídavná jména (agresivní, hrubý, bojovný)
  • Tři slušná přídavná jména (důvěryhodný, slušný, zodpovědný)
  • Šest nesouvisejících přídavných jmen (citlivý, zajímavý, diskrétní, tichý, přátelský, nervózní)

VÝSLEDKY:

Mužský model oblečený celý v černém byl hodnocen jako agresivnější bez ohledu na kontext. Potvrdila se hypotéza 1.

Když byl mužský model popsán jako násilný zločinec, byl hodnocen jako VÝRAZNĚ agresivnější, když měl na sobě černé oblečení (ve srovnání s šedým oblečením). Jinými slovy, černé oblečení posilovalo vnímání, že je násilný, POKUD byl popsán jako násilný zločinec. Potvrdila se hypotéza č. 2.

Nošení zcela černého nebo zcela šedého oblečení nemělo vliv na to, zda je člověk vnímán jako slušný (bez ohledu na kontext). Hypotéza 3 se nepotvrdila.

Ačkoli byli uchazeči o zaměstnání (nepřekvapivě) hodnoceni jako slušnější než násilní zločinci, barva oblečení na tomto efektu nic nezměnila. Hypotéza 4 se nepotvrdila.

ZÁVĚR:

Výzkumníci dospěli k závěru, že v černém oblečení (ve srovnání s šedým) působí člověk agresivněji bez ohledu na kontext.

Pokud bylo lidem řečeno, že model je násilný zločinec, působil v černém oblečení ještě agresivněji, než když byl oblečen v šedém.

Co si z toho můžeme vzít?“

 • Jsme-li v situaci, kdy potřebujeme působit agresivněji, můžeme zvolit černý oblek nebo černé oblečení, abychom to umocnili.
 • Černé oblečení a šedé oblečení jsou však vnímány jako stejně slušivé.
 • Černá barva může být v některých situacích považována za PŘÍLIŠ agresivní. Pokud se snažíte rozptýlit představu, že jste příliš agresivní, nevybírejte si černou barvu.
 • Šedý oblek (například) je tedy univerzálnějším kusem oblečení. Je vnímán stejně slušně jako černá, ale není tak „přehnaně“ agresivní.
 • Pokud by okolnosti mohly vyžadovat černou nebo šedou barvu, volte černou pouze v případě, že chcete působit obzvlášť agresivně.

Pokud chcete působit obzvlášť agresivně, volte černou barvu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.