Forenzní pitva

Soudní patolog jde nad rámec pouhé příčiny smrti; musí zjistit všechny skutečnosti, smrtelné i nesmrtelné, které mají jakýkoli potenciální vliv na trestní nebo občanskoprávní spor. Příčina smrti není automaticky odhalena při otevření těla; není to izolovaná hmatatelná a ohraničená entita; je to koncept – názor – na mechanismus nebo událost a jako takový podléhá občas rozdílům ve výkladu. Soudní pitva vyžaduje pečlivé podrobné popisy, měření a dokumentaci.

Cílem soudní pitvy je určit, zda smrt nastala z přirozených příčin. Zkušenosti s ohledáním místa úmrtí v medicínsko-právních případech jsou důležité, protože vyhodnocení okolností smrti může být rozhodující pro stanovení způsobu smrti – např. sebevraždy. Pitva sama o sobě nemusí být schopna určit úmysl, zatímco místo činu a okolnosti mohou poskytnout neklamné důkazy. Při soudní pitvě je důležitá fotografická dokumentace. Medicínsko-právní pitva musí být vždy úplná, aby se vyloučila jakákoli jiná potenciální příčina smrti, a proto se nikdy nesmí omezit na částečné vyšetření. Rozhodující je identifikace zemřelého a všech vzorků odebraných z těla; pokud je to možné, musí být stanovena doba úmrtí a krevní skupina. Při všech pitvách, zejména však při soudních pitvách, musí být nálezy diktovány zapisovateli nebo záznamovému zařízení během vlastního provádění úkonu. Záznam se často stává právním důkazem, a proto musí být úplný a přesný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.