Duplikace (ztrojení) močové trubice

Duplikace močové trubice, známá také jako akcesorní močová trubice, je vzácná anomálie vyskytující se téměř výhradně u chlapců. U dívek byla hlášena ve spojení s duplikací močového měchýře. Téměř vždy se vyskytuje v sagitální rovině. Termín zahrnuje širokou škálu prezentací, tj. kompletní duplikace, varianty ve tvaru písmene Y s bifidní konfigurací, vřetenovitou uretru s proximálním a distálním spojením a jedním meatusem atd. Může se jednat o jediný meatální otvor nebo oddělené otvory. Otvory lze popsat jako epispadické nebo hypospadické v závislosti na místě otvoru vzhledem k penisu žlázy. Jediná základní embryologická příčina nebyla objasněna. Důležité je, že téměř ve všech případech je funkční ventrálně umístěná močová trubice.

Pacienti mohou mít dva močové proudy, z nichž jeden může vycházet z pochvy nebo konečníku. Přítomným příznakem může být také infekce močových cest, zejména pokud je přidružená stenóza akcesorní uretry. Léčba se liší podle typu duplikace, ale je nutná identifikace rozsahu uretry a funkční uretry pomocí VCUG. Opět platí, že ventrálně uložená uretra je téměř vždy funkční, ale je třeba dbát na to, aby nedošlo k záměně ventrální duplikace na perineu s vrozenou perineální uretrální píštělí (Příklad).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.