Cesta dvojčat

Sjednocení dvojčat:

Mluvíme o bezpodmínečné lásce a říkáme, že je to klíč ke sjednocení dvojčat. Ale ve skutečnosti je to trochu složitější.

Bezpodmínečná láska se nemůže stát pomocí kouzelného proutku nebo proto, že po ní tolik toužíme. Bezpodmínečná láska není dosažitelná sama o sobě : je vnějším důsledkem procesu osobního uzdravení a vnitřního růstu.

Klíčem k bezpodmínečné lásce je osobní síla a samostatnost.

Milovat bezpodmínečně vyžaduje opravdovou vnitřní sílu a ukazuje, že proces Dvojplamene je především vnitřní prací.

Milovat bezpodmínečně můžete pouze tehdy, když se uvolní všechny vzorce spoluzávislosti – když nepotřebujete, aby On/Ona jednal/a dokonale, abyste se cítili šťastní a úplní.

Milovat bezpodmínečně můžete jen tehdy, když VY naleznete svou sílu, nespoléháte se na to, že vás váš úžasný milenec naplní, ale když se sami cítíte stále plnější.

Bezpodmínečná láska je možná jen tehdy, když jsme sami v sobě dostatečně silní, abychom odolali jakékoli bouři, a pochopíme, že naše hodnota nezávisí na tom, co dělá naše Dvojče.

Jak uvnitř, tak i navenek. Bezpodmínečná Láska je pro duši dosažitelná, když se naučila přijímat, milovat a bojovat zcela sama za sebe a nepotřebuje se ujišťovat, než to za ni udělá někdo jiný.

To, co se děje s Dvojčetem, je odrazem toho, čeho bylo dosaženo uvnitř, nebo toho, na čem je třeba ještě pracovat.

Svého partnera můžeme bezpodmínečně milovat jen tehdy, když on nebo ona není základem naší radosti, když jsme v sobě našli dost na to, abychom byli šťastní bez ohledu na to, co se děje navenek. A když to, co vztah vyvolává v obou duších – i když je toho v našem konkrétním případě Dvojčete většinou hodně -, vnímáme jako snesitelné, protože radost vychází zevnitř.

Srdce je schopno milovat bez jakýchkoli podmínek, když skutečně našlo štěstí, radost a úctu samo od sebe – a to není předem skutečně možné, i když si přeje milovat bezpodmínečně víc než cokoli jiného.

Jinými slovy, i když někdo skutečně chce milovat bezpodmínečně, může to selhat, protože přát si a toužit nestačí. Je také zapotřebí, aby obě Dvojčata dosáhla určitého stupně hlubokého růstu.

Jak říkají kabalisté, Mesiáš přichází až tehdy, když už ho není zapotřebí. To je základní linie spojení Dvojčat.

Takže proces, milé Dvojplameny, je :

Poznejte &přijměte sami sebe natolik, abyste si mohli vybudovat život, který milujete, a být sami sobě radostí -> Pak jste sami o sobě silní, nepotřebujete nikoho, abyste byli šťastní, abyste byli sami sebou nebo se cítili úplní & vnějšek vás stále méně ovlivňuje –> Pak jste schopni milovat bezpodmínečně a bez ohledu na to, co se děje venku, protože nepotřebujete a nespoléháte na : jen milujete.

Pak už nic… Důvěřuješ, že vesmír se postará o kouzlo, a žiješ svůj šťastný život.

A vesmír pak sehraje svou roli… Protože pro Dvojčata mohu říci, že Sjednocení je nejvyšší plán.

Publikováno na stránkách Láska zvítězila: Je třeba jít hlouběji – Láska zvítězila.

Vyhlášení na stránkách Láska zvítězila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.