astrolocherry – astrolocherry: Uran v 6. domě -…

Uran v 6. domě – profesně záhadný

„Je tu opačné todéjà vu. Říká se mu jamais vu. Je to, když se znovu a znovu setkáváte se stejnými lidmi nebo návštěvami, ale pokaždé je to poprvé. Všichni jsou vždycky cizinci. Nic není nikdy známé.“

Uran je jedinečné sebevyjádření, neonové záblesky individuality a potřeba vzrušení. Šestý dům je podřízený a vztahuje se k integraci ega s přijímáním potřeb druhých. Dovedete si tedy představit, že s Uranem v 6. domě mohou být určité potíže při vyjednávání. Nicméně jedinec narozený s tímto umístěním má tendenci mít velkou vynalézavost pro každodenní záležitosti, rutinu a rytmus, využívání technologií k vytvoření snadného života a řešení problémů, když se objeví v práci. Protože se Uran odmítá usadit, může tento jedinec dávat přednost nepravidelné pracovní době nebo zůstat příležitostným zaměstnancem. Možná mají problémy s výkonem, jakmile se práce stane příliš opakující se nebo všední. Může dojít ke zkreslení, když se jedinec pokouší vymezit mezi ostatními. Může zde rezonovat pocit outsiderství a nenormálnosti.

Na pracovišti může dojít k náhlému intelektuálnímu průlomu a jedinec se může chovat nezodpovědně. I přes určitou vzpurnost nebo nepředvídatelnost však může být tato osoba zaměstnavatelem velmi oblíbená a oceňovaná pro osvěžující nápady a novátorského ducha, které do práce vnáší. Uran chrastí náhlými změnami a může se vyskytnout potřeba často měnit zaměstnání. Nebo se jedinec může ocitnout náhle bez práce. Může být upřednostňována práce, která je přitažlivá pro obskurní a podivné lidi, a také práce, která zahrnuje technologie. Jedinec je známý tím, že na celém pracovišti vydechuje svěží vzduch a přiklání se k rolím, které zahrnují nějakou formu služby. Uvolnění se v rutině je čirý chaos a bude potřeba se neustále pohybovat a poznávat nová zaměstnání, která stimulují a jsou výzvou pro intelekt. Šestý dům je projekcí toho, co můžeme dát druhým. S vynalézavým Uranem zapojeným do stěny šestého domu vymýšlí jedinec inovativní způsoby, jak nějakým způsobem pomáhat lidem. Důležitá je svoboda v rámci role. Možná by tato osoba mohla být zdravotní sestrou, která pracuje sama a navštěvuje lidi v jejich vlastním bydlišti. Nebo třeba pracovník technologické podpory, který pracuje z domova. V těchto případech by se spojila nezávislost Urana s tématem služby v šestém domě.

Neobvyklé domácí zvyky mohou být naznačeny Uranem v šestém domě. Možná má dotyčná osoba potíže s dochvilností nebo nedokáže udržet pořádek v pracovních záležitostech. Může se objevit nezájem o plnění toho, co by se dalo považovat za povinnosti každodenního života, jako je udržování účtů v aktuálním stavu nebo uzavírání pojištění. Uran může způsobovat nepořádek a jedinec může žít uprostřed naprostého nepořádku nebo projevovat přesný opak, může zde být fanatismus s udržováním pořádku v životním prostoru. Možná se objevuje strach z nákazy záhadnými nemocemi. Mohly by zde být naznačeny radikální přístupy ke zdravému životnímu stylu, jako je ekologická strava nebo bylinářství. Objeví se potřeba odpoutat se od životního prostředí, které se stává nudným a nedokáže jedince bavit. Tvůrčí jiskra v zaměstnání je bohatá, protože se zde rozhoří inspirace. Uran vyjadřuje nejen individuální talent člověka, ale také humanitární zájmy a jednotu všech lidí. Uran v 6. znamení se může zaměřit na rozsáhlé charitativní úsilí a nasměrovat obrovský talent k nápravě kolektivních poruch a ukázat lidem jejich skutečnou hodnotu. Zde je Uran mimo tento svět nucen zapadnout do rituální škatulky šestého domu, takže jistě dojde k nejrůznějším překvapivým a šokujícím životním událostem. Každodenní život je směsicí blikajících neonů, blesků, změn, šílenství a zábavy. Vše se stává nepohodlným, když se věci stanou příliš pohodlnými.

-Cherry

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.