„Údolí zoufalství“ – pokládejte si správné otázky

Pokud zahajujete nový projekt, novou iniciativu v oblasti změn nebo zavádíte nový proces – nebo zlepšujete stávající – který má významný dopad na vaše zaměstnance, měli byste si položit několik otázek, abyste se ujistili, že v projektu nezůstáváte pozadu, nebo ještě hůře, že jste svůj cíl zcela minuli. Položením několika jednoduchých otázek můžete rychle pochopit, zda dosáhnete požadovaného výsledku, nebo ne.

Otázka 1: Probíhá váš projekt podle plánu, v rámci rozpočtu a je dobře přijímán zaměstnanci?

Jestliže jste odpověděli „ano“, gratulujeme – něco děláte správně!
Jestliže jste odpověděli „ne“, možná jste uvízli v Údolí zoufalství.

Otázka 2: Co je Údolí zoufalství?

Odpověď: U každého nového projektu nastává období, kdy produktivita bezprostředně po realizaci klesá. K tomuto poklesu produktivity dochází v důsledku posunu rutiny od stávajícího způsobu práce – jak zaměstnanci pracovali před změnou – k požadovanému výsledku. V ideálním případě se po uplynutí tohoto období snížené produktivity váš nový projekt stane programem a přinese požadovaný výsledek a vaše úspěšnost se vyšplhá daleko nad úroveň, kterou jste zažívali před implementací.

Maximalizace hodnoty změny

Otázka 3: Co způsobuje ztrátu produktivity spojenou s údolím zoufalství?

Odpověď: Existuje několik věcí, které způsobují pokles produktivity, ale mezi nejvýznamnější viníky patří:
1. Neefektivní implementační procesy
2. Neznalost nových povinností, které s projektem přicházejí
3. Nedostatečné zapojení zainteresovaných stran
4. Nevhodný plán řízení změn

Pokud potřebujete trochu více informací, abyste pochopili, proč váš projekt nefunguje, představte si to těmito jednoduchými slovy – nový a lepší software pro vedení účetnictví by výrazně zvýšil efektivitu malé firmy, ale ani ten nejlepší nový software na trhu nepřinese vaší organizaci hodnotu, pokud se ho pokusíte implementovat s nefunkčním nebo zastaralým procesem. Pokud vaši zaměstnanci nechápou, jak nebo proč budou mít z používání nového softwaru prospěch, nepocítí žádný přínos (a nepocítí ho ani vaši zákazníci) Pokud váš manažerský tým nedokáže vyjádřit hodnotu nového softwaru a povzbudit své zaměstnance, aby se do něj pustili, vaše iniciativa se ztratí v nedohlednu. A pokud se vám nepodaří naplánovat změny, které budou muset proběhnout, aby všichni začali s novým softwarovým systémem pracovat, nikdy se nedostane ze startovních bloků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.